Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Experiment domáceho vzdelávania

školstvo

Čo na to povie učiteľská i rodičovská verejnosť ?

V náčrte reformy vzdelávania sa hovorí aj o netradičnej organizačnej forme – o domácom vzdelávaní. Združenie zaoberajúce sa touto myšlienkou chce túto (u nás) neobvyklú formu vyučovania experimentálne overiť. Prihovára sa riaditeľom základných škôl.

Citujeme:
Ak sa nebojíte nových, u nás zatiaľ nevyskúšaných postupov, ste ochotní raz za rok napísať správu pre ministerstvo školstva, ak máte žiakov, ktorí žijú na kopaniciach a škola je pre nich ťažko dostupná alebo majú iné špecifické individuálne potreby, alebo jednoducho, ak máte záujem získať ďalších žiakov študujúcich na Vašej škole, zapojte sa do chystaného experimentálneho overovania domáceho vzdelávania!
O čo ide? Odborne by sme mohli túto formu nazvať individuálne neinštitucionálne vzdelávanie. V praxi to najčastejšie znamená:

Dieťa vzdeláva doma matka (otec, stará mama...).
Dieťa je žiakom Vašej školy, vediete jeho pedagogickú dokumentáciu (okrem TK).
Na začiatku školského roka sa stretnete s rodičmi, pomôžete im vypracovať časovo-tematické plány (alebo im zapožičiate svoje), poskytnete im príslušné učebnice, pracovné zošity a podobne – v rovnakom rozsahu, ako ich poskytujete svojim žiakom v dennom štúdiu.
Na základe žiadosti rodiča ponúknete dieťaťu účasť na školských súťažiach a rôznych mimoškolských aktivitách (plavecký výcvik, exkurzie, besiedky, letné tábory...).
Na základe žiadosti rodiča umožníte dieťaťu zúčastniť sa bežného dňa v škole.
Raz za pol roka príde žiak do školy, kde zhodnotíte výsledky jeho vzdelávania. Prinesie si zo sebou aj výkresy, pracovné zošity, fotografie, kazety a iné materiály dokumentujúce priebeh a výsledky jeho vzdelávania počas daného obdobia.
Na základe tohto hodnotenia a rozhovoru so vzdelávajúcim rodičom dieťa klasifikujete, rodičovi poskytnete písomne spätnú väzbu, vystavíte vysvedčenie a rozhodnete o postupe do ďalšieho ročníka.
V prípade, že máte podozrenie, že rodič v skutočnosti dieťa nevzdeláva, máte možnosť interval medzi jednotlivými termínmi hodnotenia skrátiť na štvrť roka. Rodičovi pritom poskytnete písomnú spätnú väzbu, v ktorej ho informujete o zistených nedostatkoch týkajúcich sa priebehu a výsledkov vzdelávania a o vašich ďalších očakávaniach. V prípade, že nedôjde k náprave, máte právo odporučiť gestorovi vylúčiť toto dieťa z experimentu. (Dieťa bude pokračovať v plnení školskej dochádzky klasickým spôsobom.)
Hneď na začiatku máte možnosť rozhodnúť sa (na základe pohovoru s rodičom), či danú rodinu gestorovi projektu odporučíte alebo neodporučíte zaradiť do pokusného overovania domáceho vzdelávania na vašej škole.

Mgr. Janka Pajgerová

zun
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 6.2.2008 23:07Pridať diskusný príspevok


Diskusia k článku (3)

Ti kokso 12.2.2008 09:40
kebi sem mav ja učit svoje dety asi bi nevedely ani trt a načo bi sem to robev ked platým dane nech sa stará štát o ich rozum né mna nikdo neučev ani v škole ani doma a vjem robit aj na počitačy ááá kua to je krása tento moj pravopys

Autor: kakadu Reagovat

Že je to geniálne 11.2.2008 22:39
Geniálny nápad idiotov na ministerstve školstva. Školy treba zrušiť, nech je národ sprostý, bude ľahšie ovládateľný. Tata traktorista doma deti naučí, čo budú k životu potrebovať...

Autor: Tata traktorista Reagovat

Domáce vzdelávanie 7.2.2008 14:48
Hmm. A čo na to učitelia?

Autor: Hugo Reagovat

peterbulik blog