Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Pavol Hrušovský: Vyčítam koalícii...

rozhovor

Vyčítam koalícii, že opovrhla opozíciou, hovorí predseda KDH...

Boli ste členmi bývalej vlády, ktorej strany mali dobrý imidž v zahraničí. Neobávate sa, že zablokovanie Lisabonskej zmluvy môže imidž váš, ale aj imidž Slovenska, poškodiť ?

Som presvedčený, že by malo byť základnou povinnosťou každého politika, aby Slovensko nielen v očiach občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov Európskej únie, bolo vnímané ako jedna slušná, pokojná, demokratická krajina. Vznikol pokus udržať dobré meno Slovenska, minimálne úroveň demokracie ľudských práv a slobody slova. Nemožno oddeľovať navzájom politiky, ktoré štát musí presadzovať, a to domácu od zahraničnej. Ony spolu súvisia. Nemožno oddeľovať ani zákony vnútroštátne od medzinárodných zmlúv, ktoré sú takisto súčasťou politiky každej vlády a rozhodovania parlamentu. To, čo zjednotilo terajšiu opozíciu, ktorá vôbec neohrozuje dobré meno a postavenie Slovenska v zahraničí, je obava o demontáž demokratických výdobytkov, ktoré sa na Slovensku stali niečím bežným. Nás v opozícii nezjednotil názor na obsah Lisabonskej zmluvy, ten je známy. To dôležitejšie, na čo sa už menej poukazuje a narába sa tu s argumentmi, ktoré nie sú pravdivé, je obava o ohrozenie demokracie, ktorá nás všetkých troch zjednotila. Som rád, že na Slovensku sú politické strany, ktoré dokážu ukázať schopnosť zjednotiť sa vtedy, keď cítia, že tento inštitút je ohrozený.

Ale z SMK zaznievali hlasy, ktoré nesúhlasili s krokom opozície, práve pre obavy, že Slovensko v zahraničí utrpí...

Slovensko si nikým nemôže nechať diktovať podmienky, ako má riešiť svoje vnútropolitické konflikty. Slovensko musí byť dostatočne sebavedomé a politici natoľko zodpovední, že vedia aj v takýchto vypätých situáciách riešiť problémy sami. Považujem za legitímne, že sa v poslaneckých kluboch opozície objavujú aj iné názory - niektorí sú presvedčení, že budú hlasovať za. Na druhej strane ma povzbudilo, že dokázali potlačiť svoje osobné názory. Vedeli rešpektovať vyšší zámer, ktorý opozícia sleduje. Slovenskej verejnosti sa podsúva názor, akoby opozícia bola zodpovedná za tento stav. Nie. Na Slovensku vládne koalícia, ktorá neurobila všetko, čo urobiť mala. Konkrétne, pán premiér, ktorý sa včas dozvedel o postoji slovenskej opozície k Lisabonskej zmluve.

Ako mal podľa vás zareagovať ?

Bolo dosť času ešte do utorka doobeda pozvať opozičných predstaviteľov a dať si vysvetliť stanovisko, ktoré ohrozovalo prijatie zmluvy v termíne, v akom si to on želal. Nikto iný si to neželal, ani Európa, aby Slovensko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu na prvej januárovej schôdzi. Termín je stanovený do konca roku 2008. A teda ak niekoho robím zodpovedného, tak to je vládna koalícia, ktorá nebola schopná sadnúť si za rokovací stôl s opozíciou.

S nápadom zablokovať Lisabonskú zmluvu kvôli tlačovému zákonu však prišla opozícia. Podľa ohlasov z Bruselu je pre mnohých európskych predstaviteľov nepredstaviteľné a neprijateľné, aby zmluva bola používaná ako rukojemník. Bolo to správne riešenie ?

Presne túto istú otázku by som mohol položiť opačne. Nie opozícia, ale koalícia spravila rukojemníkov z opozície, pretože sa spoliehala, že všetci tí, ktorí už dopredu vyjadrili svoj súhlasný názor na obsah Lisabonskej zmluvy a povedali, že budú hlasovať za, tak aj urobia. Objavili sa tu nové skutočnosti a nový spôsob a štýl, ktorý politika ponúka na to, aby vzťahy medzi koalíciou a opozíciou boli štandardné a viedol sa politický dialóg. Toto vládna koalícia odmietla. Keď koalícia vedela, že nedisponuje 90 hlasmi potrebnými na schválenie tejto zmluvy, tak spravila chybu, že sa rozhodla ísť s týmto dokumentom na rokovanie. Boli sme pripravení na dialóg, ale ten sa, žiaľ, neuskutočnil.

Nečakali ste však už vopred takúto reakciu zo strany premiéra a koalície ?

Nie. Tá podmienka bola v pondelok dohodnutá - odložme rokovanie o Lisabonskej zmluve a tlačový zákon a poďme sa rozprávať o výhradách, ktoré máme a hľadajme riešenie. Toto by som považoval za jedinú možnú cestu na to, aby sme sa vyhli týmto problémom. Netreba robiť rozdiely medzi zákonmi. Aký je rozdiel medzi zákonom, ktorý schvaľujeme bežne v parlamente, a Lisabonskou zmluvou? Žiadny.


Je tam rozdiel práve v potrebných hlasoch na schválenie a opozícia vie, že teraz koalícia ich hlasy potrebuje...

A na tom je postavený celý princíp schopnosti viesť niekedy aj podporný politický dialóg. Vyčítam koalícii, že opovrhla opozíciou. Robí z poslancov opozície a koalície dve kategórie poslancov. To predsa v parlamente nemôže fungovať. To, že k tomu došlo teraz v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, je len vyvrcholením konfliktu, ktorý generoval už rok a pol. To, že má opozícia svoje dôvody v tlačovom zákone, si možno málokto uvedomil. Veď už dlho odznievali výhrady voči tlačovému zákonu. Minimálne mesiac sa vedie diskusia. Ale koalícia opovrhovala názormi či už vydavateľov alebo zahraničných aj domácich inštitúcií, tak sme sa mali na to prizerať ?

Navonok to teraz vyzerá tak, že opozícia bojuje za slobodu slova a novinárov. Ale priznajme si, že ani bývalá vláda nemala priateľské vzťahy s novinármi. Nie je to len využívanie priestoru, akási mediálna politika ?

Treba povedať dve veci. Jedna vec je mať korektné vzťahy s novinármi a druhá vec je vytvoriť na fungovanie nezávislosti slobody médií legislatívny priestor. A ten predchádzajúca vládna koalícia vytvorila a my sme sa ho nedotkli. Tu nastal problém, pretože táto vládna koalícia vytvorila legislatívne riešenie, ktoré obmedzuje slobodu slova, slobodu vydavateľov a ohrozuje ich nezávislosť.

Ale koalícia prišla s návrhom pre opozíciu a to, že upraví tlačový zákon tak, aby spĺňal medzinárodné princípy. Akým spôsobom má potom koalícia ustúpiť, ak toto nestačí ?

Nečudujte sa nám, že nemáme dôveru, pretože sme za rok a pol v pléne zažili veľa. Aj sme sa doprosovali, aj sme sa pokúšali vyjednávať. Márne. A aj táto schôdza je toho názorným príkladom. My nemáme istotu. Neveríme sľubom, už budeme veriť iba skutkom a činom. A ony musia prísť, konkrétny skutok je jednoduchý - nerokujme. Stiahnime a poďme si povedať svoje názory, postoje a výhrady k tomu, čo sa stalo predmetom sporu.

Dá sa to stihnúť do štvrtka, keď bude ďalší pokus o ratifikáciu zmluvy ?

Dá sa to stihnúť len tým, že sa dohodneme na odložení a že si sadneme nad obsah zákona a nielen politici, ale aj nezávislé inštitúcie, ktoré majú s týmto skúsenosti a naozaj európsky vedia posúdiť, kde ja hranica obmedzovania slobody. Lebo aj tam treba byť korektný, aby si ani média nemysleli, že môžu všetko. Určite treba zabrániť médiám písať nepravdy, nerobiť si s občanmi, čo chcú.

Ktoré máte konkrétne výhrady k tlačovému zákonu ?

Právo na odpoveď. Kto bude tým arbitrom, ktorý posúdi, že názor na nejaký problém napísaný médiami je nepravdivý? A aj na pravdivý názor musí vydavateľ umožniť dať právo odpovedať, a to je už na zvážení. Ďalšia vec, ktorá mi osobne prekáža, je, že ministerstvu kultúry sa dáva zo zákona obrovská právomoc rozhodnúť o porušení takejto povinnosti neuverejniť právo na odpoveď a uložiť sankciu vydavateľovi. A tu môže dôjsť k pokusu o likvidáciu niektorého média, ktoré by sa dostalo do sporu s politickou mocou. A tu mi to zaváňa pokusom podriadenia slobody médií politike.

Prečo ste tlačový zákon neupravili počas dvoch vlád vy ?

Asi aj preto, lebo je to veľmi náročná oblasť politiky, kde sa ťažko vedia dohodnúť nielen politici, ale ani upraviť ten vzťah a stanoviť hranicu, kde už je prekročenie slobody. Možno aj keď ten, čo existuje, je starý, predsa len vyhovoval podmienkam, za ktorých mohli médiá konať slobodne. Len preto.

Mohli by ste prezradiť, kto prišiel ako prvý s podmienkou - tlačový zákon verzus Lisabonská zmluva ?

Nemám čo prezrádzať. My sme rokovali o programe schôdze a keď sme sa dostali k Lisabonskej zmluve a tlačovému zákonu, rozmýšľali sme, ako postupovať na tejto schôdzi, aby sme vyvrátili podozrenie, že sa opozícia nevie zjednotiť, je málo akčná...

Kontaktovali ste v tejto súvislosti niekoho z Európskej únie? Mám na mysli z EPP...

Osobne som nevidel žiadny dôvod, aby som tento náš postoj komunikoval s niekým z EPP. Máme tam svojich europoslancov. Tie reakcie boli okamžité, nakoniec aj plénum európskeho parlamentu zareagovalo na vzniknutú situáciu a každý sme vysvetľovali svoje dôvody.

Reakcie z europarlamentu boli rôzne. Jedna z nich sa týkala Mikuláša Dzurindu, ktorý vraj mal získať vysokú funkciu v Európskej únii. Po tomto kroku opozície to už je zrejme bezpredmetné. Vedeli ste o tom ?

Nie, nevedel som to. Prvýkrát počujem túto informáciu od vás, ani nemám informácie o tom, že by Dzurinda rozmýšľal o zmene. Ale v politike nemôžete vylúčiť nič.

Vnímate doterajší vývoj okolo tlačového zákona a Lisabonskej zmluvy ako úspech opozície ?

Opozičné pôsobenie nemožno porovnávať s koaličným, pretože v koalícii ste viazaní istými dohodami a zmluvami. Opozícia je na to, aby sa strany profilovali vo svojom programe, ktoré tie strany nemusia spájať. V zásadných politikách sme však nikdy nemali vážnejší problém. Preto by som súčasnú situáciu nehodnotil ako víťazstvo či porážku.

Prvé vyhlásenie KDH k Lisabonskej zmluve bolo, že nie ste za jej urýchlené prijatie, následne nato ste povedali, že nie ste vôbec za jej prijatie... Prečo sa tie názory tak menili a aký je postoj KDH vnútri strany ?

Názory a postoj KDH na prijatie Lisabonskej zmluvy sa nemenia. Tie sú rovnaké. Áno, chceli sme odložiť rokovanie, aby sme získali čas na dostatočnú informovanosť, a nielen samých seba, ale aj verejnosti. Je to dokument veľmi ťažko zrozumiteľný. Považoval by som za zodpovedné viesť minimálne na úrovni politických strán celonárodnú diskusiu, aby sme mali čas vyjadriť postoje.

Ste za referendum ?

Áno. Už len z toho dôvodu, že Lisabonskú zmluvu považujem za identickú s ústavnou zmluvou. Som presvedčený, že by bolo zodpovedné vykonať referendum.

Slovensko čakajú v roku 2009 prezidentské voľby, o ktorých sa už teraz diskutuje. Má už opozícia spoločného kandidáta ?

Nemá. Na spoločnom kandidátovi sme sa ešte nedohodli, hoci tá vôľa u všetkých pretrváva. Ja by som bol rád, keby sa subjekty, ktoré majú ochotu, rozšírili aj o ďalšie iné organizácie pri hľadaní spoločného kandidáta. KDH rozhodne pravdepodobne v prvom štvrťroku na Rade KDH, keď povieme, aký postoj zaujmeme.

Chcete kandidovať ?

Poviem včas.

Budete apelovať aj na eurokomisára Jána Figeľa, aby zvážil prípadnú kandidatúru ?

Už nie. Naše konzultácie o jeho kandidatúre za prezidentského kandidáta sa skončili.

Čiže to vylúčil ?

Áno. Ale to rozhodnutie je stále aktuálne a môže sa ešte rozhodnúť.

Podporu budete hľadať aj v iných politických subjektoch, napríklad mimoparlamentných ?

Podporu politických strán považujem za podporu symbolickú. A posledné voľby to ukázali, že politické strany nezohrávajú v prezidentských voľbách najdôležitejšiu úlohu. Tú majú v rukách občania.

Najsilnejšou opozičnou kandidátkou je zatiaľ Iveta Radičová z SDKÚ-DS. Vedelo by KDH podporiť ženu ?

Kompetenčne to patrí do orgánov rady.

Pozrime sa aj na situáciu v KDH. Aká je situácia vnútri strany? Stabilizovalo sa to ?

Vnútrostranícka diskusia je permanentná. Netajím sa tým, že máme nedoriešené postoje na niektoré vnútrostranícke a vnútropolitické veci. Jediné, čo sledujem, je jednota strany. Štiepenie, odchod, vylučovanie nehrozí.

Autor: Martina Ruttkayová
zdroj:hnonline
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 6.2.2008 22:41Pridať diskusný príspevok


Diskusia k článku (15)

Ivana 21.2.2008 07:54
Citácia: Ako vždy v histórii cirkvi:vodu káže a víno pije.
On tak môže tejto koalícii vytýkať aroganciu moci. Zradili aj Dzurindu, spolupracovali s komunistami v SDĽ a on chce moralizovať. Sú to farizeji! A kedy vlastne neboli?


Ivanka,vo všetkom s Tebov súhlasím.Nemajú ani trošku hanby.Veď sa vráťme do histórie.Je to na zaplakanie.

Autor: kresťan Reagovat

Kresťan katolík opilec 12.2.2008 09:35
Ako vždy v histórii cirkvi:vodu káže a víno pije.
On tak môže tejto koalícii vytýkať aroganciu moci. Zradili aj Dzurindu, spolupracovali s komunistami v SDĽ a on chce moralizovať. Sú to farizeji! A kedy vlastne neboli?

Autor: Ivana Reagovat

hlavne 9.2.2008 18:06
Citácia: rozmýšľajú podľa hesla - podľa seba súdim teba, lenže patriot nie je nedemokratický (hoci ho pečiatkujú názvom nacionalista), takí sú oni, lebo majú iba sebecké pohnútky ako každý liberál a nie sú ani kresťania, lebo sa sa s liberálmi spriahli - voda a oheň sú spolu, čo k tomu dodať...

že tá vaša katolicka cirkev je s vami. keby ficko , ten bývalý komunista, sedel v prvej rade, bola by najradšej. sa niekedy čudujem prečo nie je kataster na farskom úrade.

Autor: liberál Reagovat

Toto je presné 9.2.2008 08:32
\"Pod pláštikom nadutých deklarácií o slobode a otvorenej spoločnosti, je niekedy zničená zvrchovanosť konkrétnych štátov a celých regiónov.

Vladimír Putin

Autor: antiliberál Reagovat

evidentne patria do opozičného košiara .. 8.2.2008 17:06
Citácia: až také, že by sa ti to mohlo podariť aj pochopiť. Proslovensky znamená uprednostňovať slovenské záujmy pred cudzími.

rozmýšľajú podľa hesla - podľa seba súdim teba, lenže patriot nie je nedemokratický (hoci ho pečiatkujú názvom nacionalista), takí sú oni, lebo majú iba sebecké pohnútky ako každý liberál a nie sú ani kresťania, lebo sa sa s liberálmi spriahli - voda a oheň sú spolu, čo k tomu dodať...

Autor: Martin Reagovat

Je to jednoduché 8.2.2008 07:34
Citácia: bud myslim dobre alebo blbo, ale co to proslovensky neznam. ved ked tu zijem a byvam hadam nie som ESKYMAK. niekedy mi to pripada ako taka zasterka na ohlupovanie. mali by vymenovat vladneho splnomocnenca pre proslovenske zmyslanie a kazdy tyzden vyhodnocovat najmudrejsi proslovensky vyrok. Odmena by bola prave proslovenske halusky ......

až také, že by sa ti to mohlo podariť aj pochopiť. Proslovensky znamená uprednostňovať slovenské záujmy pred cudzími.

Autor: Ivana Reagovat

nechapem 7.2.2008 15:12
Citácia: Ospravedlňujem sa za tú poslednú vetu. Za ostatným si stojím a nie som babka demokratka a Mečiara nemusím a nikdy som ho nevolila. To však neznamená, že nemyslím tzv. proslovensky a neviem narátať do 5.

bud myslim dobre alebo blbo, ale co to proslovensky neznam. ved ked tu zijem a byvam hadam nie som ESKYMAK. niekedy mi to pripada ako taka zasterka na ohlupovanie. mali by vymenovat vladneho splnomocnenca pre proslovenske zmyslanie a kazdy tyzden vyhodnocovat najmudrejsi proslovensky vyrok. Odmena by bola prave proslovenske halusky ......

Autor: superslovak Reagovat

Ospravedlňujem sa ... 7.2.2008 14:45
Ospravedlňujem sa za tú poslednú vetu. Za ostatným si stojím a nie som babka demokratka a Mečiara nemusím a nikdy som ho nevolila. To však neznamená, že nemyslím tzv. proslovensky a neviem narátať do 5.

Autor: Ivana Reagovat

presne tak 7.2.2008 13:28
Citácia: Čo si babka demokratka ? Také škaredé slová používaš...

jej slovník je hodný mečiarových mítingov a tie teda boli o demokracii.......

Autor: divák Reagovat

Ivuš, nejako si sa rozčúlila 7.2.2008 12:35
Citácia: Opozícia opäť potvrdila, že jej ide iba o moc a nie o Slovensko. Nikdy jej oň nešlo. Prejavili sa tak pri hlasovaniach o deklarácii o zvrchovanosti, pri hlasovaní o ústave SR a pri výpredaji strategických podnikov. To, čo robia teraz je podľa mňa sprosté vydieranie a nijako nesúvisí s Lisabonskou zmluvou. Sú to len ich kydy o demokracii. Akoby na Slovensku bola demokracia iba vtedy, keď vládnu dzurindovci. Vo vláde kradli a rozpredávali,ako bývala opozícia voči Mečiarovi ohovárali Slovensko po celej Európe a teraz sa tiež správajú ako idioti a škodia Slovensku vo svete, pretože zasa kydajú, akože tu nie je demokracia. Asi myslia demokraciu pre neziskové organizácie a občianske združenia platené Sorossovými dolármi a pracujúce v ich záujme. Hajzli sú to !!!

Čo si babka demokratka ? Také škaredé slová používaš...

Autor: Ivan Reagovat

Citát z českého tlačové zákona ... 7.2.2008 12:22
... aj tam ho, ako i v iných európskych štátoch schválili bolševici?
Citát z tlačového zákona v Česku:

§ 12
Podávanie a náležitosti žiadosti o uverejnenie odpovede a dodatočného oznámenia


(1) Žiadosť o uverejnenie odpovede alebo dodatočného oznámenia musí mať písomnú formu.
(2) Zo žiadosti o uverejnenie odpovede musí byť zrejmé, v čom sa skutkové tvrdenia obsiahnuté v uvedenom oznámení dotýkajú cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo mena či dobrej povesti právnickej osoby. Súčasťou žiadosti musí byť tiež návrh znenia odpovede alebo dodatočného oznámenia.
(3) Žiadosť o uverejnenie odpovede musí byť vydavateľovi doručená najneskôr do 30 dní odo dňa uverejnenia napadnutého oznámenia v periodickej tlači, inak právo na uverejnenie odpovede zaniká.
(4) Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť vydavateľovi doručená najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo konanie právoplatne skončené, inak právo na uverejnenie dodatočného oznámenia zaniká. Ak bolo právoplatné rozhodnutie zrušené, platí predchádzajúce ustanovenie obdobne.
§ 13
Podmienky uverejnenia odpovede a dodatočného oznámenia


(1) Odpoveď alebo dodatočné oznámenie je vydavateľ povinný uverejniť:
a) v rovnakej periodickej tlači, v akej bolo uverejnené napadnuté oznámenie a to takým spôsobom, aby nové oznámenie bolo umiestnením a formou rovnocenné a rozsahom primerané napadnutému oznámeniu, ak je napadnutá len jeho časť, tejto jeho časti,
b) s výslovným označením "odpoveď" alebo "dodatočné oznámenie",
c) na vlastné náklady,
d) v rovnakom jazyku, v ktorom bolo uverejnené napadnuté oznámenie,
e) s uvedením mena alebo názvu osoby, ktorá uverejnenie odpovede alebo dodatočného oznámenia žiada.
(2) Vydavateľ je povinný uverejniť len odpoveď alebo dodatočné oznámenie do 8 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede alebo dodatočného oznámenia.
(3) Ak nie je možné odpoveď alebo dodatočné oznámenie uverejniť v lehote podľa odseku 2, je vydavateľ povinný tak urobiť v najbližšom nasledujúcom vydaní rovnakej periodickej tlače. Vydavateľ je povinný o tomto postupe do 8 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede alebo dodatočného oznámenia písomne informovať osobu, ktorá žiadosť podala a v tejto informácii označiť vydanie periodickej tlače, v ktorej bude uverenená odpoved alebo dodatočné oznámenie.
(4) Ak nie je možné odpoveď alebo dodatočné oznámenie uverejniť v rovnakej periodickej tlači, v ktorej bolo uverejnené napadnuté oznámenie, je vydavateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť uverejnenie odpovede alebo dodatočného oznámenia za podmienok stanovených týmto zákonom v periodickej tlači, na ktorej sa dohodne s osobou, ktorá o o uverejnenie odpovede alebo dodatočného oznámenia žiada. Predmetom takejto dohody musí byť tiež miesto a forma uverejnenia odpovede alebo dodatočného oznámenia.

Autor: František Ďuriš Reagovat

Celé je to búrka v pohári vody 7.2.2008 09:37
Opozícia opäť potvrdila, že jej ide iba o moc a nie o Slovensko. Nikdy jej oň nešlo. Prejavili sa tak pri hlasovaniach o deklarácii o zvrchovanosti, pri hlasovaní o ústave SR a pri výpredaji strategických podnikov. To, čo robia teraz je podľa mňa sprosté vydieranie a nijako nesúvisí s Lisabonskou zmluvou. Sú to len ich kydy o demokracii. Akoby na Slovensku bola demokracia iba vtedy, keď vládnu dzurindovci. Vo vláde kradli a rozpredávali,ako bývala opozícia voči Mečiarovi ohovárali Slovensko po celej Európe a teraz sa tiež správajú ako idioti a škodia Slovensku vo svete, pretože zasa kydajú, akože tu nie je demokracia. Asi myslia demokraciu pre neziskové organizácie a občianske združenia platené Sorossovými dolármi a pracujúce v ich záujme. Hajzli sú to !!!

Autor: Ivana Reagovat

Bolševik je ten, kto koná ako taký... 7.2.2008 09:12
Citácia: najlepšie, keby tu bol bolševik aj s cenzurou. Nech si vlada spravi svoje noviny ,media a nech si tam píše čo chce. Ak ti media nevyhovujú nesleduj ich, nechaj to na ľudí, čo chcú čítať a vidieť.Podľa mňa media sú to posledne čo ohrozuje našu existenciu.

Môžeš sa zaraďovať či deklarovať kam chceš, bolševika máš v duši. Komu vadí ochrana občana pred neserióznosťou médií, nevie čo je demokracia, alebo mu to vyhovuje, pretože patrí do košiara profitujúceho na mediálnej anarchii v tomto štáte.
Presne na základe právnickej otázky Qui Bono? Komu to prospieva?

Autor: Janči Reagovat

pre teba by bolo 7.2.2008 08:33
Citácia: Vieme, ako reagujú súkromné médiá na sociálnu a patriotickú vládu - \"samoreguláciou\" v prospech vlastníkov médií deformujú obraz Slovenska. Preto ten povyk opozície, keď sa v zákone objavila klauzula o povinnosti média uverejniť reakciu kritizovaného, či inak neobjektívne poškodeného občana, podniku, inštitúcie. O nič iné totiž nejde - IBA O NESÚHLAS OPOZÍCIE S PRÍKAZOM UVEREJNENIA OPRAVY za tých istých okolností, za akých bol uverejnený nactiutřhačský, alebo inak neobjektívny, či nepravdivý článok. Opozícia by totiž po strate občiankych sympatií stratila aj dôležitú jednostrannú možnosť mediálne masírovať tento národ. To bol podľa mňa dôvod je úspechu vo voľbách 1998 - mediálna masáž.
Podľa nich je totiž prirodzené právo reagovať a žiadať opravu za rovnakých podmienok protiústavné!!!
Neviem, či sa smiať, alebo plakať.


najlepšie, keby tu bol bolševik aj s cenzurou. Nech si vlada spravi svoje noviny ,media a nech si tam píše čo chce. Ak ti media nevyhovujú nesleduj ich, nechaj to na ľudí, čo chcú čítať a vidieť.Podľa mňa media sú to posledne čo ohrozuje našu existenciu.

Autor: divák Reagovat

Opozícia bojuje o svoje privilégiá 7.2.2008 01:20
Vieme, ako reagujú súkromné médiá na sociálnu a patriotickú vládu - \"samoreguláciou\" v prospech vlastníkov médií deformujú obraz Slovenska. Preto ten povyk opozície, keď sa v zákone objavila klauzula o povinnosti média uverejniť reakciu kritizovaného, či inak neobjektívne poškodeného občana, podniku, inštitúcie. O nič iné totiž nejde - IBA O NESÚHLAS OPOZÍCIE S PRÍKAZOM UVEREJNENIA OPRAVY za tých istých okolností, za akých bol uverejnený nactiutřhačský, alebo inak neobjektívny, či nepravdivý článok. Opozícia by totiž po strate občiankych sympatií stratila aj dôležitú jednostrannú možnosť mediálne masírovať tento národ. To bol podľa mňa dôvod je úspechu vo voľbách 1998 - mediálna masáž.
Podľa nich je totiž prirodzené právo reagovať a žiadať opravu za rovnakých podmienok protiústavné!!!
Neviem, či sa smiať, alebo plakať.

Autor: Martin Reagovat

peterbulik blog