Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Bývalí kati dostávajú "Hitlerov dôchodok"...

čo píšu iní

Adolf sa o nich postaral. Nemecko zaplatilo desiatkam, alebo dokonca státisícom prisluhovačov Tretej ríše. Platilo aj v čase, keď mladiství väzni koncentračných táborov a ľudia, ktorí boli násilne odvlečení na práce do Nemecka, nemohli mnohé desaťročia vymôcť odškodnenie.

Aféra s "Hitlerovými dôchodkami", ktoré stále dostávajú občania Belgicka, ktorí spolupracovali s nacistami počas okupácie, má pokračovanie. Ako sa ukazuje, Nemecko v roku 2019 naďalej vypláca podobné dôchodky viac ako 2000 osobám na celom svete.

Belgický škandál

Pripomeňme, že belgický denník De Morgen zverejnil článok, v ktorom bolo povedané, že 27 občanov krajiny stále dostáva hitlerovské dôchodky. Ide buď o Belgičanov, ktorí bojovali na strane Tretej ríše počas Druhej svetovej vojny, alebo o ich vdovy. 

Poslanci belgického parlamentu požadovali prijatie opatrení na zastavenie tejto praxe. 

Verejní činitelia, predovšetkým členovia Asociácie bývalých väzňov nacistických koncentračných táborov, už dlho predpokladali, že Belgičania, ktorí slúžili Hitlerovi, vrátane tých, ktorí boli odsúdení v povojnových rokoch, poberajú dôchodok od nemeckej vlády.

Potvrdilo sa to v roku 2016, kedy boli štáty v súlade s novými normami EÚ povinné vymieňať si informácie o vyplácaných dôchodkoch. Vtedy sa zistilo, že v roku 1949 sa SRN stala právnym nástupcom Tretej ríše v oblasti dôchodkových výplat. 

"Nie sú medzi nimi bývalí členovia SS"

Vojenský dôchodok bol zavedený v roku 1941 Adolfom Hitlerom pre tých Belgičanov, ktorí zložili prísahu "vernosti, lojality a poslušnosti". Dôchodkové platby sa podľa zákonov Tretej ríše rozšírili na Belgičanov, ktorí dobrovoľne vstúpili do jednotiek SS, a tiež na tých, ktorí po okupácii krajiny získali občianstvo Tretej ríše.

Belgická aféra bola búrlivá a Ministerstvo práce a sociálnych vecí Nemecka sa poponáhľalo s vysvetlením. Podľa oznámenia ministerstva za dávky na základe federálneho zákona o zabezpečení obetí vojny pre tých, ktorí žijú v Belgicku, je zodpovedné Severné Porýnie-Vestfálsko. Podľa údajov finančných orgánov krajiny vo februári 2019 dostalo v Belgicku peniaze 18 osôb. Nemecká strana tvrdí, že bývalí členovia jednotiek SS medzi nimi nie sú. 

2033 "Hitlerových dôchodcov": od Poľska cez Česko po Thajsko

Francúzsky denník Le Figaro vydal materiál, ktorý dokladá, že prípad nie je obmedzený na prestarnutých Belgičanov. Ministerstvo práce a sociálnych vecí Nemecka poslalo odpoveď na oficiálnu otázku AFP, z ktorej vyplýva, že tzv. "Hitlerove dôchodky" boli vo februári 2019 vyplatené 2 033 občanom, žijúcim v rôznych krajinách sveta.

Podľa údajov ministerstva žije v Európe najväčší počet takýchto dôchodcov v Poľsku - 573 osôb. Na druhom mieste je Slovinsko (184 osôb), na treťom mieste Rakúsko (101 osôb). "Hitlerove dôchodky" dostáva 94 osôb v Českej republike, 71 v Chorvátsku, 54 vo Francúzsku, 48 v Maďarsku, 34 vo Veľkej Británii. 

Mimo Európy drží palmu prvenstvo USA - 250 "Hitlerových dôchodcov", nasleduje Kanada - 121 osôb. Príjemcovia týchto dávok sú aj v Austrálii, aj v Brazílii, dokonca aj v Thajsku. 

Humanizmus alebo podlosť? 

V roku 1951 Spolková republika Nemecko schválila zákon o odškodnení obetí vojny, ktorý de facto potvrdil finančné záruky zavedené v roku 1941 Adolfom Hitlerom. Osoby uznané za vojnových zločincov a tiež príslušníci SS boli z pôsobnosti zákona vyradení.

Osoba, ktorá môže preukázať škodu na zdraví spôsobenú počas vojenskej služby alebo z dôvodu vojnových okolností, môže podľa zákona dostávať dávky. Nemecká vláda sa v tejto veci riadi koncepciou, že obeťami vojny sú tí, ktorí bojovali na strane Hitlera, pochopiteľne, a ak neboli priamo zapletení do vojnových zločinov. 

Znie to humánne, ale je to naozaj tak? Po desaťročia boli informácie o príjemcoch "Hitlerových dôchodkov" prísne utajované aj pre vlády krajín, ktorých občania tieto dávky poberali. Teraz je jasné, že Nemecko platilo desiatkam, alebo dokonca státisícom prisluhovačov režimu Tretej ríše. Platilo aj v čase, keď mladiství väzni koncentračných táborov a ľudia, ktorí boli násilne odvlečení na práce do Nemecka, nemohli mnohé desaťročia vymôcť odškodnenie. 

Kto dostáva nemeckej peniaze v Kanade?

Nemecké úrady stále nechcú zverejňovať informácie o totožnosti dôchodcov a zdá sa, že na to majú vážne dôvody. Mohlo by sa pokojne stať, že medzi týmito príjemcami boli skutoční vojnoví zločinci, voči ktorým nebol vynesený rozsudok. Podľa údajov Le Figaro dostáva v Kanade "Hitlerov dôchodok" 121 osôb. Je zrejmé, že pred niekoľkými rokmi bolo takých dôchodcov oveľa viac. 

V roku 2015 zomrel vo svojom dome pri Montrealu vo veku 93 rokov Vladimír Katrjuk. Katrjuk patril do 118. práporu Schutzmannschaftu, utvoreného z ukrajinských nacionalistov a bývalých vojakov Červenej armády, ktorí boli zajatí a ktorí súhlasili s tým, že budú slúžiť nacistom.

22. marca 1943 zlikvidovali represívne sily 118. práporu Schutzmannschaftu obyvateľov bieloruskej dediny Chatyň. Všetci boli nahnali do kôlne na okraji obce, vrátane starcov, žien a detí, a kôlňa bola podpálená. Tí, ktorí sa snažili dostať z ohňa, boli zastrelení. V dôsledku represívnej akcie v Chatyni bolo zavraždených 149 civilistov, vrátane 75 detí a mladistvých, a tiež boli všetky obytné budovy zničené. 

Svedectvo o účasti Katrjuka v tejto a tiež v niekoľkých ďalších represívnych akciách bolo poskytnutá jeho kolegami zo 118. práporu Schutsmanshaftu vrátane náčelníka štábu Grigorija Vasjura a veliteľa čaty Vasilija Meleška.

Vasjura a Meleška orgány štátnej bezpečnosti ZSSR vypátrali a zadržali o niekoľko desaťročí neskôr, obaja boli odsúdení na trest smrti a zastrelení. Podľa výpovedí svedkov Katrjuk v Chatyni osobne naháňal dedinčanov do kôlne a potom zastrelil tých, ktorým sa podarilo uniknúť z ohňa. 

Nemecko hradilo starecké radosti katovi Chatyne? 

Po vojne zločinec utiekol na Západ a v roku 1951 získal azyl v Kanade. V posledných rokoch svojho života bol Vladimír Katrjuk na zozname Centra Simona Wiesenthala ako jeden z najhľadanejších nacistických zločincov. Kanada však nevydala Katrjuka a posledný kat Chatyni zomrel na slobode, nie vo väzenskej cele.

Katrjuk nebol členom SS, nebol odsúdený ako vojnový zločinec, bol zranený a preto si z hľadiska jednoduchej logiky mohol pokojne nárokovať platby nemeckej vlády. Chatyňský kat sa v Kanade zaoberal chovom včiel. Nie je vylúčené, že kratochvíle roztomilého kanadského starčeka boli podporované "Hitlerovým dôchodkom". Je celkom možné, že tisíce neodsúdených nacistických prisluhovačov a kolaborantov, ktorí sa skrývali na Západe podobne ako Katrjuk, dlhé roky dostávali zabezpečenia od Nemecka.

 

Andrej Sidorčik

aif.ru / Nová republika

Národný Inštitút Francois Marie Voltaire

Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 16.4.2019 11:39Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog