Najnovšie články

GLOBSEC dostáva od štátu milióny na protiruskú ...

Peter Bulik, Mgr. | 17.1.2019 12:12
populivox: čo si o tom myslím

Pán Blaha o školskej príručke proti extrémistom

Peter Bulik, Mgr. | 17.1.2019 12:00
populivox: čo si o tom myslím

Brazílie směřuje ke kulturní genocidě indiánů

Peter Bulik, Mgr. | 17.1.2019 11:48
populivox: čo píšu iní

Západ by měl v sobě vidět méně výjimečnosti

Peter Bulik, Mgr. | 17.1.2019 11:42
populivox: rozhovor

Tvrdého brexitu se neobáváme

Peter Bulik, Mgr. | 17.1.2019 11:34
populivox: čo si o tom myslím

Archív

Spriatelené weby

Slávnostná prezentácia zrekonštruovanej cesty

aktuality

V Uhrovci sa vo štvrtok 8. augusta 2013 uskutočnila slávnostná prezentácia projektu Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec – Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša – Omastiná.

Jeho cieľom je zvýšenie dopravnej dostupnosti obcí Uhrovec, Žitná - Radiša, Kšinná a Omastiná a zvýšenie cestnej bezpečnosti prostredníctvom rekonštrukcie ciest III/050043 a III/050044. Prezentácie sa zúčastnil predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľ Úradu TSK Ing. Vladimír Buzalka, poslanec TSK Mgr. Peter Bulík, starostka Uhrovca Ing. Zuzana Máčeková, predseda spoločnosti EUROVIA SK, a. s. Ing. Karol Bohunický, riaditeľ Správy ciest TSK Ing. Stanislav Lališ a ďalší hostia.

Rekonštrukciu 14,444 km úseku cesty realizovala spoločnosť EUROVIA SK, a. s.. Stavebné úpravy spočívali v očistení pôvodnej komunikácie a v spevnení krajníc vibrovanou štrkodrťou. Opravili a vybudovali sa chýbajúce odvodňovacie rigoly. Porušené časti vozovky sa vyspravili pneumotryskom, vybrané úseky sa vyspravili odstránením poškodeného podkladu a krytu vozovky a náhradou novými vrstvami. Uskutočnilo sa zafrézovanie začiatku a konca úpravy cesty i ciest križujúcich rekonštruovaný úsek. Zrealizoval sa spojovací postrek katiónaktívnou emulziou a pokladal sa nový kryt. Pôvodné poškodené a zhrdzavené dopravné značky sa vymenili za nové s reflexným povrchom. Došlo k oprave zvodidiel, na úsekoch s poškodením k ich výmene za nové.

Vďaka projektu sa prepojili obce Uhrovec, Žitná -Radiša, Kšinná, Omastiná a Uhrovské Podhradie na inovačný pól rastu Bánovce n/Bebravou, kde veľa ľudí dochádza za prácou.

Celkové výdavky projektu boli 3 586 333,00 Eur, spolufinancovanie TSK dosiahlo sumu 179 631,10 Eur.

Projekt bol realizovaný z OP Regionálny operačný program a bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

 

 ZDROJ:TSK

 

 

 

Článok vložil: Dalimil Kronika
Pridané: 9.8.2013 22:37Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog