Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Tlačová konferencia ministra vnútra D. Lipšica

aktuality

O ZOO plnej opíc... z 13. januára 2012

Poradca ministra vnútra Milan Krajniak požiadal o uvoľnenie z funkcie.


Prítomní:  Daniel Lipšic, minister vnútra (KDH), Milan Krajniak, bývalý poradca ministra vnútra

Daniel Lipšic: Poradca ministra vnútra Milan Krajniak ma požiadal o uvoľnenie z funkcie a jeho žiadosti som vyhovel. Musím dodať, že si jeho postoj mimoriadne cením, pretože v spise Gorila je spomínaný len okrajovo. Do nijakého bytu nechodil, žiadne provízie nebral, nie je spomínaný kvôli žiadnemu rozdeľovaniu peňazí. O to viac si cením jeho prístup, o to viac si cením jeho osobnú integritu.

Myslím si, že verejnosť si zaslúži od verejne činných osôb iný prístup, zaslúži si iný postoj. Je viacero možných postojov a treba ich sledovať, podľa mňa. Mali by ich aj ľudia sledovať aj verejne činných osôb.

Jeden postoj je – vyšetrime to, bez akýchkoľvek výhovoriek, bez akýchkoľvek námietok poďme do toho. Druhý postoj je mlčanie. Tretí postoj je hľadanie výhovoriek. Prečo teraz? Prečo vyšetrovací tím? Prečo, keď už teraz bolo preverované, aj keď málo razantne? Prečo niekto iný by si nemal urobiť poriadok?

Ja si myslím, že z týchto vyjadrení politikov a verejne činných osôb si verejnosť môže svoj vlastný názor. A preto som povedal od začiatku tejto kauzy, že by verejnosť mala veľmi sledovať postup vyšetrovania, ale aj vyjadrenia verejne činných osôb k tejto téme. Lebo tvrdím a myslím si, že si verejnosť zaslúži iný prístup, ktorý by mohol byť inšpiráciou aj pre ostatných.

Som veľmi rád, že mám vo svojom okolí ľudí a človeka, ktorý tento iný prístup ukázal. Napriek tomu, že je zmieňovaný okrajovo a bez akýchkoľvek súvislostí s províziami. Myslím si, že by mohol byť inšpiráciou, samozrejme, aj pre iných, ale to je vecou na zváženie každého jednotlivca.

Zároveň ma požiadal o uvoľnenie z funkcie riaditeľ Nemocnice Sv. Michala, to je spoločná nemocnica ministerstva vnútra a ministerstva obrany. Takže po dohovore s pani ministerkou – premiérkou budeme tam menovať osobu novú. – Toľko z mojej strany.

Gábor Grendel: Pán Krajniak, nech sa páči.

Milan Krajniak: Rozhodol som sa požiadať pána ministra o uvoľnenie z funkcie z dvoch dôvodov. Prvým je, že sa cítim byť absolútne slobodným človekom, ktorý nikdy nebol riadený nikým a ničím iným, ako svojím presvedčením. A svoje konanie som zakladal čisto na tom, čo považujem za správne.

Práve preto, tak ako pred šiestimi rokmi, keď KDH vystúpilo z vlády, som do 24 hodín bez problémov podal práve z prezídia Fondu národného majetku demisiu, pretože ma tam neviazali žiadne iné záujmy, než to, že som tam chcel čo najlepšie zastupovať záujmy KDH. Tak nemám ani dnes absolútne žiadny problém sa zbaliť a odísť, pretože nepociťujem a nikdy v živote som nepociťoval žiadne iné motivácie, s ktorými by som pôsobil v akejkoľvek funkcii vo verejnom živote, než tie, že som v nej chcel podporovať ľudí, ktorých si vážim, ako je napríklad pán minister vnútra.

A chcel by som – a to je druhý dôvod, prečo som sa rozhodol požiadať o uvoľnenie z funkcie, aby takí ľudia, ktorí sa snažia presadiť v slovenskej politike to najlepšie, čomu aj ja sám verím, ako je pán minister vnútra Daniel Lipšic, nemohli ich nepriatelia, odporcovia, ľudia, ktorým sa jeho konanie najmä v posledných dňoch a týždňoch musí veľmi nepáčiť, aby nemali ani jedinú zámienku, ktorou by mohli spochybňovať akékoľvek narušenie alebo konflikt záujmov pri vyšetrovaní kauzy Gorila.

Na záver by som ešte chcel povedať jednu poznámku. Známy poľský aforista, autor Jerzy Lec mal taký krásny výrok: „Nehnevajte sa na trpaslíkov, že vás kopú do členkov, oni vyššie nedosiahnu.“

A preto keď jeden, podľa môjho názoru, v porovnaní s pánom ministrom vnútra morálny trpaslík vyzýva pána ministra vnútra, aby si pozametal pred vlastným prahom, tak verím, že tento môj krok bude aj istým príkladom najmä v tej súvislosti, že – dal som si tú námahu a pozrel som si včera večer – moje meno bolo zmieňované v spise Gorila trikrát. Dvakrát v súvislosti s tým, že som bol členom prezídia Fondu národného majetku, čo nepopieram, tretíkrát v súvislosti s tým, že  pán Haščák mal istú predstavu, ako by som mal hlasovať. Neviem, či som ju naplnil, pretože krátko po tom, čo tento rozhovor prebehol, sme podali demisiu z Fondu národného majetku, keďže KDH vystúpilo z vlády. Ale to je druhá otázka.

Chcel by som len upozorniť, že mnohí iní činitelia, ako príklad by som mohol uviesť pána Ing. Dzurindu, bol v tomto spise spomínaný 44 krát, pán Ing. Palacka 54 krát, pán Ing. Mikloš 47 krát, ale napríklad aj pán Dr. Fico 142 krát a mnohí iní ďalší politici a predstavitelia rôznych strán. A nielen v súvislosti s tým, že zastávali nejaké funkcie, ale aj v súvislosti s tým, že prípadne rozhodovali o niektorých privatizáciách, alebo prípadne o tom, že mali požadovať alebo dostali nejaké peniaze za tieto privatizácie. Tak som pevne presvedčený, že tento môj krok by mohol povzbudiť aj mnohých iných k tomu, aby sa cítili slobodní ak môžu a aby svojím odstúpením z funkcií napomohli novej politickej kultúre na Slovensku. – Ďakujem vám veľmi pekne.

Gábor Grendel: Nech sa páči, priestor pre novinárske otázky.

Televízia Markíza: Dobrý deň! Chcel by som sa pána ministra opýtať – povedali ste, že chcete, aby verejnosť  sledovala aj postup vyšetrovania. Tak sa chcem opýtať, v akej fáze a kde sa vyšetrovanie zatiaľ dopracovalo?  

Daniel Lipšic: Vyšetrovací tím začal pracovať, preveruje v súčasnosti najmä rôzne finančné operácie, transakcie. K ďalším úkonom podľa trestného konania bude prichádzať na budúci týždeň.

Samozrejme, že nechcem informovať ani ja detailne o postupe vyšetrovania. Robím to vždy tak, lebo tým cez médiá informujeme aj podozrivé osoby. Je vypracovaný určitý plán, taktika vyšetrovania, musím povedať, že sa postupuje veľmi razantne.

Poviem konkrétne možnože jednu vec, o ktorej sa už médiá aj zmienili a o ktorej som sa zmienil už aj ja vo vláde. V minulosti vyšetrovatelia, ešte začiatkom  roku 2010, keď tú vec preverovali, aj údajnú províziu  200 miliónov korún cez Elementa, zisťovali len finančné transakcie firmy Elementa. Ale to nestačí. Ak si potom pozriete materskú firmu tejto spoločnosti, tak zistíte práve tam jednak personálne prepojenia a jednak veľmi zvláštne plnenia, ktoré zrazu prišli v sume asi 80 miliónov korún. To je tá firma Pressburg Propertis. Treba ísť ďalej.

Tuná ide o podozrenie z obrovskej korupcie, ale sofistikovanej. Podozrivé osoby nie sú hlúpi ľudia. Sú to osoby, ktoré majú dobré vzdelanie, majú dobrých právnikov, dobrých advokátov, dobrých účtovníkov.

Ale ja som už povedal v pondelok, že zločinecké skupiny nie sú len hrubokrky. To sú niekedy aj ekonomické, finančné skupiny, ktoré cez korupciu odčerpávajú obrovské prostriedky zo štátneho rozpočtu. O to sú tieto skupiny nebezpečnejšie, o to sa ťažšie odhaľujú a áno, otázka je, či v minulosti bola vôľa, a ak bola vôľa, či bola odborná erudícia, ako tieto prípady vyšetrovať. Teraz si myslím, že sa zostavil veľmi dobrý tím a pevne verím, že bude napredovať pomerne rýchlo.  

Povedal som v pondelok aj jednu vec. Povedal som, že očakávam spochybnenie vyšetrovania, očakávam rôzne tlaky, rôzne podsúvania informácií a to sa aj deje.

Preto som rád, že Milan Krajniak sa rozhodol požiadať o uvoľnenie z funkcie práve preto, aby nijakým spôsobom nemohla byť ani nijaká smietka pochybností nad razanciou vyšetrovania. A to, že chráni integritu vyšetrovania takto závažnej korupčnej kauzy, to považujem  za prejav úplne iného prístupu, úplne inej politickej kultúry, úplne niečoho iného, čo si podľa mňa v tomto prípade verejnosť zaslúži. Lebo ak podozrenia zo spisu Gorila sú autentické – ako naozaj hovoríme o tom, že mnohé rozhodnutia v tejto krajine neprijímajú ekonomické rozhodnutia zvolené reprezentácie, ktoré si zvolia ľudia, či dobre alebo zle, ale zvolia si ich demokraticky – ale niekto v pozadí, niekto v úzadí, niekto v bytoch cez rôzne provízie, tento prípad a jeho vyšetrovanie bude aj o charaktere tejto spoločnosti a tohto štátu.

A nebude to ľahké, ubezpečujem vás. Tie tlaky, ktoré na vyšetrovanie sú, sú enormné z rôznych strán. A moja úloha je vyšetrovací tím izolovať od týchto tlakov na moju osobu, na mojich blízkych tak, aby mohli konať bez akýchkoľvek obmedzení voči komukoľvek.

Otázka: Mal by som otázku na pána Krajniaka, pokiaľ môžem. Chcem sa vás opýtať – vy vo svojom pôsobení vo Fonde národného majetku cítili ste nejaké tlaky na vašich kolegov alebo tých, čo tam boli s vami, dajme tomu, že by boli ovplyvňovaní nejakou finančnou skupinou alebo politickou stranou? A druhá otázka – vy keď ste tam boli, neboli ste nejakým spôsobom možno úkolovaný, dajme tomu KDH, čo by možno smerovalo k tým obvineniam, ktoré sa v tom údajnom spise nachádzajú?

Milan Krajniak: Pri všetkých svojich hlasovaniach som sa cítil by slobodný. To znamená, nemal som pocit žiadneho nátlaku, či mám hlasovať tak alebo onak. Myslím si, že keby ste sa v zápisoch z rokovaní prezídia – myslím, že sú niekde zaarchivované – pozerali, nemal som ja ani iní zástupcovia problém v akejkoľvek situácii sa slobodne pýtať na všetky podklady, na všetky materiály.

A to čo ma teší, je to, že aj keď v dobrom zmysle slova sme robili s kolegami na fonde problémy, pretože sme rýpali do niektorých vecí, vždy som cítil podporu KDH v tom, že to môžme robiť. To znamená, že nám niekto nepovedal, že nechajte to tak, bu-bu-bu, proste to by nebolo dobre. Čiže nielenže som sa cítil slobodný, ale cítil som aj podporu KDH v tom, keď sme sa snažili postupovať čo najlepšie, ako sme vedeli.

A druhá vec, samozrejme, že keď rozhodujete o niektorých zásadných otázkach, to znamená, napríklad príde materiál o privatizácii Slovenských elektrární, tak sme sa, alebo aj ja osobne, konzultovali s vedením KDH, či politická línia KDH je taká, že elektrárne privatizovať alebo nie. To znamená, v takýchto otázkach sme konzultovali s vedením KDH. Ale v akýchkoľvek nejakých parciálnych veciach to bolo na našom slobodnom rozhodovaní.

Otázka: Také, aké sú v Gorile spomínané?

Milan Krajniak: Povedal by som, že videl som, tak som to vnímal ja subjektívne – dva typy ľudí. Jeden typ ľudí, ktorí sa rozhodovali slobodne. Mal som teda subjektívne pocity, že tak ako ja, to znamená, že si kedykoľvek povedali na ktorýkoľvek materiál svoj názor. A potom tam boli ľudia, ktorí nediskutovali a hlasovali. Nuž, takto som to mal rozdelené ja.

Slovenská televízia: Dobrý deň! Pán minister, ako je to v prípade zbavenia mlčanlivosti? Už sa pohli ľady? A v prípade, že dajme tomu pán Mitrík by nezbavil tých siskárov vlastne mlčanlivosti, ako by ten prípad vlastne vyzeral ďalej a jeho vyšetrovanie?              
 

Daniel Lipšic: Boli podané žiadosti o zbavenie mlčanlivosti. Ja som avizoval, že budú vo vzťahu k súčasnému, aj bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby a potom sa pôjde ďalej. Ale chcem povedať, že to je len absolútny začiatok. Áno, samozrejme, že jedna z úloh je verifikovať pravosť toho dokumentu. Ale to je stále len začiatok.

My musíme rozpliesť všetky podozrenia v tých parciálnych skutkoch korupcie, finančné transakcie. Čiže to bude pomerne mravčia práca. A ja nebudem prezrádzať celú taktiku vyšetrovania, čo budeme robiť zajtra, čo bude robiť vyšetrovací tím od budúceho týždňa.

Ale ak má niekto pocit, že zbavenie mlčanlivosti samo osebe prípad vyrieši, tak to je len naozaj prvý kamienok v mozaike, zďaleka nie posledný.

Slovenská televízia: A možno len taká doplňujúca otázka – ako ste pokročili v tom vyšetrovaní? Aspoň tak globálne.  

Daniel Lipšic: Bude to asi tým – hovoril som už pri pánovi Hečkovi, robí prvé úkony, najmä preveruje finančné transakcie jednotlivé. Ale samozrejme, vyšetrovanie začína, aj keď sa mu plne venuje celý tím. Ale nechcel by som zase, aby sme na tlačových konferenciách, nejako v takom  pravidelnom čase informovali o parciálnych zisteniach. Keď budú závažné, tak samozrejme áno. Alebo o tom (?)džefplánu, to už vôbec nie. Lebo opakujem, to je najlepšia cesta zmariť vyšetrovanie. Upozorňovať podozrivé osoby cez médiá, aké sú ďalšie postupy vo vyšetrovací.

Slovenská televízia: V tom spise sa ešte spomína vlastne, že jeden z tých finančníkov viac-menej mal aj  informácie zrejme z policajného zboru. Ako je to v súčasnosti? Nemyslíte si, že by sa tak mohlo diať aj teraz? Viete to vylúčiť?

Daniel Lipšic: Ten tím je preto vytvorený mnou, lebo tam sú ľudia z inšpekcia ministerstva vnútra, keďže ide aj o osoby, ktoré boli bývalými policajtmi, ktoré sú v spise zmieňované. A ten tím bol vytvorený tak, aby jeho členovia nemali prepojenie na žiadne osoby, ktoré v policajnom zbore pôsobili a spomínajú sa v spise.     
 
Slovenský rozhlas: Dobrý deň! Pán minister, vy ste hovorili, že verejnosť by mala pozorne sledovať vyšetrovanie tohto prípadu.  

Daniel Lipšic: Aj vyjadrenia verejných činiteľov, alebo nevyjadrenia.  

Slovenský rozhlas: Tak by som sa vás chcela spýtať – povedzte verejnosti, kto na vás robí tlaky? Myslím, že by ju to zaujímalo a možno to tiež môže vniesť viacej svetla vysvetľovanie toho vyšetrovania.

Daniel Lipšic: Poviem vám to možno inak. Chcem aj z tohto miesta veľmi oceniť postoj a odvahu špeciálnej prokuratúry a špeciálneho prokurátora Dr. Kováčika.   

Denník SME: Mám otázku na pána Krajniaka. Aký ste vy mali pocit a máte pocit aj z pána Janotu, ktorý sa teda tiež spomína viackrát, podobne ako vy?  A spomína sa tam, alebo je tam naznačené, že si vyžadoval isté materiály, zaujímal sa a chcel to kamuflovať, že robil pre Pentu. Sedeli ste s ním priamo na fonde, čiže aký vy ste mali z toho pocit?

Milan Krajniak: S pánom Dr. Janotom som sa zoznámil pri pôsobení vo Fonde národného majetku. Predtým sme sa nepoznali. A mal som zo spolupráce s ním veľmi dobrý dojem a trúfam si povedať, že dodnes sme zostali priatelia.

To, že si pán Dr. Janota pýtal materiály o rôznych rokovaniach, považujem za absolútne samozrejmé. To robil každý z predstaviteľov fondu. Však chcel vedieť aspoň dva dni dopredu o tom, o čom bude prezídium rokovať, alebo o akých materiáloch sa bude hovoriť. To považujem za samozrejmé.

Osobne som presvedčený, že pán Dr. Janota nezobral ani korunu počas svojho pôsobenia vo Fonde národného majetku. Som o tom presvedčený.

Denník SME: Druhá otázka je na pána ministra. Pán Dzurinda včera povedal, že zdá sa, alebo teda sa mu to javí, že to, čo sa udialo v súvislosti s Gorilou, že to SDKÚ, KDH a Most-Híd zblížilo. Čiže chcem sa spýtať, či aj vy to tak cítite? Možno v súvislosti aj s tým, čo bolo povedané, že koľkokrát je tam spomenutý v tom spise on, pán Palacka, pán Mikloš?   

Daniel Lipšic: Ja by som nerád komentoval vyjadrenia kolegov vo vláde. A ja nikomu subjektívne pocity  upierať nebudem.

Slovenská televízia: Dobrý deň prajem. Mám otázku pre pána ministra – z rozhovoru s novinárom Tomom Nicholsonom vyplýva, aspoň on to tak tvrdí, že aj pani premiérka, aj vy ste mali tieto informácie v podobe listu už v októbri 2010. Či to môžete potvrdiť. A keď áno, prečo sa teda začalo konať až teraz? Ďakujem pekne.

Daniel Lipšic: To sú dve veci. Pán Nicholson mňa kontaktoval ešte, keď som bol v opozícii, asi  v roku 2009, začiatkom roka. Tento spis na to stretnutie priniesol, nedal mi ho. Dal mi pozrieť jednu pasáž, ktorá sa týkala kupovania poslancov. To bola vtedy tá kauza, o ktorej som sa vlastne aj ja zmienil. A on sa chcel stretnúť hlavne  vo vzťahu na túto kauzu. Ja som ten spis nemal.

Druhá vec je, že polícia, pokiaľ viem, aj v posledných dvoch rokoch preverovala trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. To znamená, tú parciálnu časť spisu, že prečo neboli odstúpené informácie o korupcii orgánom činným v trestnom konaní zo strany spravodajskej služby. Túto vec, pokiaľ viem, si vyžiadala a stiahla prokuratúra. U nás ten spis nie je – pokiaľ viem, vojenská prokuratúra. A ja dodnes neviem, aké je jej rozhodnutie.

Slovenská televízia: Pán minister, máte už nejaké indície, kde sú nahrávky? Prípadne, neobávate sa možno toho, keďže zrejme asi majú svoju hodnotu, dosť vysokú hodnotu, že si ich niekto kúpi, resp. už mohol kúpiť?


Daniel Lipšic: Nemám informácie o nahrávkach a o tom špekulovať. Ešte raz – aj v prípade, ak sa nám potvrdí preukázať rôznou formou autenticitu tohto dokumentu, tak sme na začiatku cesty. To ešte stačiť nebude. My musíme preukázať aj finančné toky, ktoré tiež nebudú zrejme spôsobom, že tam bude napísané, že toto je provízia za nejakú privatizáciu, alebo budú cez nejaké fiktívne právne úkony účtované. No a na tom pracujeme teraz.

 Čiže verifikácia dokumentu je len prvý krok, zďaleka nie posledný. Bode to oveľa ťažšie.

Televízia TA3: Dobrý deň! Pán minister, na tomto prípade pracuje aj špeciálny tím generálnej prokuratúry. Kontaktoval možno niekto z tohto tímu aj ten policajný tím? Budeme spolupracovať, alebo riešia to na vlastnú päsť?

Daniel Lipšic: Neviem o tíme na generálnej prokuratúre. Ako viete, tak trestné stíhanie sa vedie pre zločin založenia zločineckej skupiny spojený s korupciou. To je podľa nášho zákona v pôsobnosti čisto úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá vykonávala trestným stíhaním dozor.

Televízia TA3: Je podľa vás v poriadku, že to riešia dva tímy?  

Daniel Lipšic: Ja o riešení druhého tímu nemám žiadne informácie.

(Koniec.)
 

   

Článok vložil: Dalimil Kronika
Pridané: 19.1.2012 08:20Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog