Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Federácia Slovákov v Británii vydala stanovisko

aktuality

k jazykovému zákonu. Slováci žijúci v súčasnosti na Britských ostrovoch, ktoré sú pre väčšinu z nich prechodným domovom, veľmi dobre vedia, ako je dôležite ovládať štátny jazyk v tunajšej multikultúrnej spoločnosti, ktorým je angličtina, píše sa v komuniké federácie.

 Osoby, ktoré zaujímajú riadiace pozície každého typu, a tie, ktoré zastupujú určitú inštitúciu a prichádzajú do styku s verejnosťou, musia s ňou bezpodmienečne dobre komunikovať bez ohľadu na svoj pôvod a národnosť. To je tiež jedna z hlavných podmienok prijatia do zamestnania, čo sa preveruje pri predbežnom prijímacom pohovore, zdôrazňuje združenie Slovákov v Spojenom kráľovstve. Bez dostatočnej znalosti štátneho jazyka tu človek nenájde dobré uplatnenie a je považovaný za menejcenného.

Toto by malo byť tiež určitým mementom pre príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, domnievajú sa Slováci žijúci v Británii. Federácia chce tiež v tejto súvislosti upozorniť na určitú paralelu: "Tak, ako anglické vládnuce sily v imperiálnom období vnútili angličtinu Írom a Škótom a tak chceli potrieť ich identitu, to isté robili maďarskí vládnuci politici nemaďarským národom v období Rakúsko-Uhorska - s tým rozdielom, že išlo o maďarčinu.

Tá sa stala prostriedkom maďarizácie mnohých Slovákov na slovenskom území, ktorých potomkovia sú už dnešní Maďari." Túto skutočnosť, teda maďarizačný proces na Slovensku, prvýkrát komplexne a odborne zdokumentoval v knihe Racial Problems in Hungary (Národnostná otázka v Uhorsku) v roku 1908 práve britský historik škótskeho pôvodu Robert William Seton-Watson, ktorého 130. výročie narodenia pripadá na tento rok, pripomína federácia. Svetové združenie Slovákov v zahraničí podporilo novelu zákona o štátnom jazyku na Slovensku v pondelok 3. augusta. "Slováci žijúci v zahraničí a Slováci žijúci v Slovenskej republike sú neoddeliteľné časti toho istého národa, ktorých hlavnými identifikačnými znakmi sú náš spoločný jazyk, kultúra a štátna suverenita," uvádza komuniké SZSZ. Združenie zároveň vyjadrilo svoju plnú podporu prezidentovi, parlamentu a vláde SR v záležitosti novely zákona o štátnom jazyku, ktorý vníma aj ako podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Článok vložil: Roman Bystrý
Pridané: 7.8.2009 15:25Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog