Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Komunitárska agenda EÚ a noví feudáli

politika

"Komunitarianizmus je kolektívna filozofia, ktorá výslovne odmieta individualizmus. Nielenže ho pokladá za podradný, ale je k nemu vyložene neprívetivá. Ide o ideológiu "občianskej spoločnosti", ktorá však nie je ničím iným, než jednou z verzií post-marxistického kolektivizmu, ktorej ide o zabezpečenie privilégií pre isté majetné a vplyvné organizované skupiny, čo v podstate značí opätovné zfeudalizovanie spoločnosti."
Václav Klaus

Európska únia je hlavným aspektom "nového svetového poriadku" a hnutia tzv. "udržateľného rozvoja". Hlavným cieľom budúceho federálneho európskeho štátu bude nastolenie absolútnej sociálnej, osobnej a ekonomickej kontroly nad kolektivistickou a korporatívnou spoločnosťou.

Filozofia, stojaca za Európskou úniou, to je čudná zmiešanina kapitalizmu a komunizmu - akási forma euro-marxizmu, ktorá vďačí za väčšiu časť svojej dogmy predvojnovému talianskemu marxistickému filozofovi Antionovi Gramscimu. Najbližšou ideológiou je to, čo teraz praktizuje EÚ a označujú to za "komunitarianizmus" alebo čo Tony Blair nazval "treťou cestou".

Ale tu ide o dialektickú pascu, kde budú korporácie finančne podporovať socializmus ako tézu, ideologický socializmus ako anti-tézu a komunitarianizmus alebo "nové impérium" ako syntézu. T. j. zhŕňanie peňazí a koncetrácia moci na jednej strane, zatiaľčo štátny socializmus bude ľuďom sľubovať totálnu redistribúciu vlastníctva a bohatstva. Táto kontradikcia poskytuje takmer neodolateľnú dynamiku. Komunitaristi chcú vytvoriťpost-modernú, post-demokratickú feudálnu spoločnosť, riadenú malým počtom bohatých a mocných, kde všetci ostatníbudú pracovať ako roľníci. Aby tento cieľ mohli dosiahnuť, musia zlikvidovať strednú triedu a národný štát. A mohol by niekto poprieť, že sa im tento cieľ darí úspešne realizovať v praxi?

Socio-politickáekonomická agenda Európskej únie je veľmi dômyselne ukrývaná za veľké množstvo vrstiev rôznych otravnýcha nezrorumiteľných vyjadrení. Ale v posledných rokoch sa objavilo množstvo takých, ktorí podobne ako ja,odhaľujú pravdu za tým rúškom dvojzmyselného žargónu a tou je, že ide o nástroj zahmlievania pravdy, o nepravdivú informáciu, za ktorou stojí zámer zotročiť európske obyvateľstvo diktátom a ekonomickou závislosťou. Akonáhle si totiž priamo posvietite na "šelmu", jasne sa vynorí komunitariánska agenda, poháňaná korporatívnymi záujmami.

Väčšiu časť základne pre agendu EÚ možno nájsť v diele grófa R. N. Courdenhove-Kalergiho (1894 -1972), ktorého mnohí oprávnene považujú za "krstného oca" Európskej únie. Práve na jeho popud sa hymnouEÚ stala Beethovenova skladba a pomáhal aj pri vytváraní jej loga.
Kalergi začiatkom 20. storočia založil Pan-európsku úniu. Po ňom žezlo prebral Otto von Habsburg, čestný profesor univerzity v Jeruzaleme a držiteľ medzinárodnej humanitárnej ceny Americkej ligy proti osočovaniu, ktorá je odnožou židovskej slobodomurárskej lóže B´nai B ´rith. Kalergiho otec bol blízkym priateľom Theodora Herzla, zakladateľa sionizmu.

Kalergi si predstavoval Európu ako feudálne lénové kráľovstvo, kde by malá skupinka peňažných aristokratov panovala nad ostatnou populáciou sluhov prostredníctvom falošnej plutokratickej demokracie, akú teraz vidíme pri moci všade na európskejpevnine. Jeho vidinu schvaľovali, financovali a sponzorovali bohaté a krvou navzájom prepojené rodiny v Európe, ajv Spojených štátov amerických.

Na štvrtej výročnej konferencii Inštitútu vedeckých štúdií medzinárodných vzťahov v Kodani v júni 1931, prečítali okrem iného nasledovné vyhlásenie:
"Momentálne veľmi diskrétne vyvíjame úsilie vymaniť z rúk miestnych národných štátov nášho sveta tú tajomnú silu, zvanú suverenita. A pritom z našich úst stále zaznieva pravý opak toho, čo v skutočnosti rukami robíme a to preto, lebo útocit na suverenitu miestnych národných štátov, to sa stále ešte považuje za kacírstvo, za ktoré by štátnika alebo novinára ak nie priviazali k hranici, tak istotne aspoň ignorovali alebo zdiskreditovali."

Takto postupne, krok za krokom, prostredníctvom jednej zmluvy alebo druhej, systematicky vyvíjali úsilie a pritom skrývali svoju skutočnú agendu za ekonomickú dymovú clonu, v čom im napomáhalo obyvateľstvo tým, že sa vzdávalo zodpovednosti a moc rozhodovania vkladalo do rúk luhárov, podvodníkov a rôznych zdegenerovancov, ktorí sa tvária ako reprezentanti obyvateľstva, ale pritom konšpirujú a napomáhajú snahám pripraviť obyvateľstvo aj o poslednú príležitosť rozhodovať o veciach.

Nie; toto vôbec nie sú chaotické časy. Ich naplánovanému projektu sa vpraxi veľmi dobre darí a teraz sa už blíži k záveru. A títo páni a majstri sú teraz už takí arogantní, že také prekážky, ako írske NIE v referende, ich ambície nezastavia. Ako je možné, že pomerne malej skupinke konšpirátorov sa v Európe podarilo získať takú veľkú moc nad masou takmer 500 miliónov ľudí?
Európske krajiny sa vzdali svojej suverenity v prospech európskych federalistov na základe systematickej kampane, v ktorej používali hlavne tieto nástroje:

1. Moc peňazí, ktorá sa nikomu nezodpovedá a ktorá je založená na úžere, monopole kapitalizmu a na vojensko-priemyselnom komplexe. Zdrojom všetkej moci sú v 21. storočí - a boli už aj v 20. storočí - peniaze.

2. Korporatívne médiá; noví páni, za ktorými stojí nekonečný prúd finančných prostriedkov a ktorí majú kontrolu nad korporatívnymi médiami, mohli diktovať, čo sa verejnosti dá alebo nedá k dispozícii, pokiaľ ide o poznanie a o informáciu.

3. Politika; finančná kontrola a manipulácia politiky, spolu so zorchestrovaným podkopávaním normálneho súkromného podnikania, skombinovaná s progresívnym programom zasahovania štátu vo všetkých oblastiach súkromného podnikania, úplne zničila kedysi tak hrdýa nezávislý európsky spôsob života.

4. Zahraničná politika; európski unionisti vidia svoj projekt ako oživenie starovekého Ríma, ako nový európsky poriadok po vzore rímskeho impéria. Alebo Pax Europa, ak chcete. Európa dosiahne potenciál svetovej veľmoci, stane sa superveľmocou a tak bude mať možnosť sa stále viac rozširovať. Napokon bude na čele stáť svetová vláda a pod ňu budú podliehať tri únie: Európska, Americká a Tichomorská (viď pôvodný článok).

5. Kultúra; podkopanie národných kultúr, vrátane literatúry, umení, hudby, všetkých inštitúcií a tradícií, cirkvi, rodiny a morálky - to je hlavný predpoklad, aby bolo možné ustanoviť komunitársky supra-národný štát. Spomínané konšpiratívne ciele možno realizovať len vtedy, keď ľuďom odrežete korene od týchto stránok národného života.

6. Vedy; vedy musia byť pod kontrolou a tak zmanipulované, aby sa zabránilo vzniku akejkoľvek prekážky pre komunitariánske plány. Za žiadnu cenu nesmú dovoliť, aby sa k ľuďom dostávala pravda alebo teda pravdy v podobe čistého poznania, nadobudnutého ľudstvom, pretože to by potom "darmožráčom" umožnilo oslobodiť sa od tisícročí zavádzania, ktorému ich doteraz vystavovali.

7. Dejiny; falzifikácia dejín a potláčanie nevhodných historických faktov (zvlášť tých, ktoré sa udiali nedávno) ide ruka v ruke s falzifikáciou a s potláčaním správ. Kontrolu štúdia dejín, zvlášť v posledných sto rokoch, uplatňujú prostredníctvom systému "intelektuálneho terorizmu", dizajnovanoho tak, aby sa poznanie potlačilo, pretože to by nás vyzbrojilo proti nepriateľovi, ktorého najväčšia moc spočíva v schopnosti zavádzať.

8. Agitácia; nikde inde nemožno vidieť splynutie kapitalistických boháčov a marxistov, ktorí by mali byť antikapitalistickí, tak jasne ako v Bruseli. Komunitariáni tu vyvíjajú úsilie za scénou. Elitní "myslitelia" nenápadne vsúvajú nové zákony do projektov a programov a nájde sa len veľmi málo takých, ktorí sa proti tomu stavajú.

9. Náboženstvo; náboženstvo vyzbrojuje obyvateľstvo vnútornou silou a to je pre "nových pánov" veľmi nebezpečné, pretože potom je schopné odhodlane bojovať. Nech má akúkoľvek formu, vždy predstavuje jadro kultúry, podporované umením. Keď mocní, ktorí majú iné ciele, než náboženské, vnesú do náboženstva korupciu, na spoločnosť to bude mať osudový dopad. K tomu v krajinách európskeho bloku došlo prostredníctvom sekularizácie a spolitizovania cirkví.

Okrem nacionalizmu tu niet žiadnej inej sily, ktorá by sa dokázala postaviť proti súčasnému komunitarianizmu, preto je to úhlavný nepriateľ týchto novodobých "super-kapitalistov". A títo vedia, že jedinou zbraňou, ktorú majú k dispozícii, je marxistická teória; tá jediná dokáže spojiť nemajetnú spodinu s akademikmi bez koreňov.

Európsky federálny štát uvedie pre obyvateľstvo starého kontinentu nový vek feudalizmu. Technologický pokrok posledných rokov umožnil "dizajnérom a plánovačom" utkať zo životov ľudí sieť, používajúc úkladnú technológiu bánk údajov, skombinovanú s odpornou propagandou a zhubným sledovaním všetkých a každej oblasti života občana. A my sme predsa proti tomuto nič neurobili.
Jean Monnet, tzv. zakladajúci otec Európskej únie, nám dal k dispozícii výstižný obraz, keď napísal: "Európske národy treba viesť k super-štátu bez toho, aby ľudia rozumeli, čosa deje. Toto možno zrealizovať prostredníctvom po sebe nasledujúcich krokov, z ktorých každý bude ukrytýza ekonomickým úcelom, ale eventuálne a neodvratne povedie k federácii." (v liste priateľovi 30. apríla 1952)
Toto je vhodná doba pre "hrdinov". A čas sa kráti.

(krátená ukážka z článku)
Philip Jones,Rense: "The EU Communitarian Agenda And The New Feudalists"
http://www.rense.com/general83/eucom.htm
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 6.11.2008 22:18Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog