Najnovšie články

Mrzačenie planéty ...

Peter Bulik, Mgr. | 15.11.2018 12:58
populivox: rozhovor

Zubožené zbytky lesů žalují

Peter Bulik, Mgr. | 15.11.2018 12:53
blog: Zaujalo ma

Na podnet udavačov YouTube zablokoval Harabina

Peter Bulik, Mgr. | 15.11.2018 12:43
populivox: politika

Znervózňujú ma dohody ako Istanbulská , Marakéšska

Peter Bulik, Mgr. | 15.11.2018 12:32
populivox: čo píšu iní

Za slušné Slovensko funguje ako mafia.

Peter Bulik, Mgr. | 15.11.2018 12:27
blog: Zaujalo ma

Archív

Spriatelené weby

Je najvyšší čas, aby sa múdrosť natrvalo presadila

čo si o tom myslím

Vždy, keď sa ľudia zadívali na bezoblačnú nočnú oblohu, ponúkal sa im rovnaký obraz. Bezpočet žiarivých bodov, vynárajúcich sa z tmy pred ich zrakom, budil rôzne pocity. Niekto v nich videl diamanty, iný miesto, odkiaľ prichádzajú neznáme sily. V tom náhodnom zoskupení bodov, nachádzali symboly rôznych bytostí a podľa fantázie, dokázali z nich predpovedať budúcnosť.

Mnohí objavili, že vďaka stabilnej polohe sa podľa hviezd dá orientovať, hľadať smer cesty. Ako sa rozširoval obzor ľudského poznania, zostali z nich hviezdy, ďaleké cudzie svety, ktorých odkaz stále skúmame.
Tak, ako nekonečná je obloha plná hviezd, sú nekonečné slová, myšlienky a činy človeka na tejto Zemi. Niektoré žiaria prenikavejšie a ich platnosť prekonáva veky. Iné zanikli už po vzniku. Orientovať sa v nich je čoraz náročnejšie. Explózia informácií a rast svetovej populácie, privádzajú ľudstvo na začiatok rozhodovania o ďalšej existencii, o budúcom vývoji.
Medzi hviezdami a myšlienkami dá sa nájsť oveľa viac súvislostí, než by sme to očakávali. Usporiadajme slová, myšlienky, udalosti a činy ľudí z minulosti i súčasnosti tak, aby nastavili zrkadlo ľudskému konaniu. Aby vytvorili výhľad do budúcnosti, o ktorej je už vhodné uvažovať preto, lebo sa poučila z omylov a chýb konania v minulosti. Budúcnosti, čo preberá najlepšie myšlienky a výdobytky ľudstva.
Ľudí s potrebným nadhľadom, ktorým je cudzie čierno-biele videnie sveta, radíme medzi múdrych. Nie ako chodiace encyklopédie. Ale osoby, čo prijímajú a využívajú neurčitosť a neistotu, ako základné vlastnosti reality, čo nás obklopuje. Múdrosť je dosiahnutie najvyššieho poznania a jasného úsudku pri riešení hlavných problémov života. Uvedomuje si cenu pravdy, založenej na poznaní životných skúseností. Využíva osoh pre jednotlivca i celok. Vníma krehkosť života, jeho podmienenosť a zraniteľnosť pri zapojení osôb do siete sociálnych vzťahov. Vníma spoznávanie seba samého, svojich predností a nedostatkov.
Už od staroveku platí, že múdrosť je hlavným prvkom ľudskej povahy, nasledovaniahodnou cnosťou, ktorá sa teší všeobecnej úcte, bez ohľadu na spoločenskú situáciu. Výraz „filo-sofia" pochádza z antiky a znamená lásku k múdrosti.
„Filozofia je najlepší prostriedok na odstránenie márnych túžob a na bezpečný život. Vďaka nej je totiž človek spravodlivý a zdržiava sa každého konania, ktoré je podľa prírody alebo morálky hodné zavrhnutia. Filozofia zaháňa aj strach pred smrťou. Nie tým, že vzbudzuje nádej na nesmrteľnosť, ale tým, že zbavuje úzkosti, ktorú vyvolávajú predstavy o smrti". Sokrates, ktorého delfská veštiareň, počas jeho života vyhlásila za: „najmúdrejšieho zo všetkých mužov", uznával za múdreho a zároveň aj rozumného každého, kto rozoznal, čo je krásne a dobré a vedel to aj užívať, rovnako aj toho, kto poznal, čo je zle a vedel, ako sa tomu vyhnúť. „Keď človek, rozumom a prirodzenosťou vie poznávať dobro a uskutočňovať ho, potom nie je odkázaný na „božiu milosť" a nepotrebuje ani motiváciu v podobe posmrtnej odmeny. Môže sa stať mravnou bytosťou aj len v dôsledku vlastného úsilia". Sokrates
Múdrosť je vzácne ovocie zo stromu poznania. Je to aj dedičná vloha, výchova i vzdelanie, skúsenosť a talent. Ale aj zvedavosť, láska, disciplína, sebaovládanie a pokora. Hoci sa u vzdelaných ľudí prívlastok „múdry" predpokladá takmer automatický, nie vždy to musí byť pravda. Existujú ľudia s minimálnym školským vzdelaním (ale aj bez neho), ktorých múdrosť a rozvaha bola povestná a široko uznávaná okolím. Abrahám Lincoln, prezident USA, ktorý zrušil otroctvo v USA i za cenu občianskej vojny, získal právnické vzdelanie samoštúdiom. Aj svetoznámy spisovateľ, Mark Twain, svoje základné vzdelanie dopĺňal samoštúdiom.
Múdri ľudia majú rozsiahle poznatky o základných otázkach života. Ich poznatky majú strategický charakter. Dokážu ich využívať na prijímanie správnych rozhodnutí: na koho sa obrátiť so žiadosťou o pomoc a ako rozlíšiť dôležité informácie od zbytočných.
Pri riešení problémov si vytýčia jasný cieľ a prostriedky na jeho dosiahnutie. Pri každom rozhodnutí zvažujú všetky možnosti a vedia, kedy môžu ísť do rizika a kedy sa majú držať radšej v ústraní. Prijímajú neistotu a neurčitosť života ako základný fakt a tvoria plány s viacerými možnosťami riešenia, ktoré to rešpektujú.
Múdrosť je, podľa Avicennu, cesta, ktorou ľudská duša ide za dokonalosťou. Náboženstvo má s múdrosťou problémy, keď hlása: „Kto rozmnožuje vedomosti, množí aj žiale" BIBLIA
Tie slová vyzývajú zotrvať v nevedomosti, natrvalo zostať závislým na vzdelanom kňazstve. Našťastie sa už veľa ľudí vymanilo z ich područia. Vyjadril to aj senátor, J.F.Kennedy - prvý katolík, zvolený za prezidenta USA v tomto citáte:
„Verím v Ameriku, kde odluka cirkvi od štátu je absolútna, kde žiaden kňaz nebude prezidentovi hovoriť čo má robiť a farníkom radiť: koho voliť. Kde sa žiadnej cirkvi a cirkevnej škole neprideľuje nič z verejných prostriedkov a kde nikomu sa neupiera verejná funkcia, pre iné náboženské vyznanie, ako majú tí, čo ho zvolili.
Verím v Ameriku, kde verejný činiteľ nežiada a neprijíma inštrukcie od pápeža, národnej rady pre cirkvi, ani iného cirkevného telesa, kde sa žiadny cirkevný útvar nepokúša nanútiť svoju vôľu priamo, alebo nepriamo občanom vo všeobecnosti, alebo verejným konaním úradníkov." (J.F.K. 12.9.1960)
Príroda obdarovala našu planétu množstvom múdrych ľudí. Je najvyšší čas, aby sa múdrosť natrvalo presadila. Na prospech ľudstva i planéty.

Zdroj: Ing. Jozef Kozaňák. Z knihy Základy inteligencie

Národný inštitút F.M.Voltaire
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 9.7.2008 21:22Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog