Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

České a slovenské výtvarné umenie 60.rokov

kultúra

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia v Trenčianskej galérii M.A.Bazovského.

Po sérii prehliadok českého alebo slovenského výtvarného umenia šesťdesiatych rokov, ktoré prebehli v Prahe, Bratislave, ale i ďalších mestách, prichádza niekoľko významných českých a slovenských galérií s ojedinelým projektom prvej spoločnej výstavy výtvarného umenia spomínaného obdobia. Nie je to len dielo náhody, že prvotná myšlienka vznikla práve na pôde Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galérie Mesta Bratislavy a Českého múzea výtvarných umení v Prahe, teda štyroch popredných slovenských a českých galérií.

Ide o vôbec prvú spoločnú, sústavnejšie založenú prehliadku českého a slovenského výtvarného umenia šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Témy, ktoré táto koncepcia sleduje sú značne rozsiahle a z česko-slovenskej perspektívy doteraz ešte komplexne nespracované. Prehliadka doplnená rozsiahlym katalógom, si preto nekladie za cieľ predstaviť toto obdobie v úplnosti, ale skôr ho výrazne načrtnúť. Zároveň poukazuje na jeho existenciu a na možnosti, ktoré sa v súčasnej dobe otvárajú ako domácemu a medzinárodnému bádaniu, tak aj na ambíciu priblížiť toto obdobie širokým vrstvám kultúrnej verejnosti.
Myšlienka usporiadať túto rozsiahlu, odborne i organizačne mimoriadne náročnú výstavu sa kryštalizovala v kontexte niekoľkých rokov na pozadí aktívnej spolupráce medzi Krajskou galériou výtvarného umenia v Zlíne a Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Podobne ako v prípade predchádzajúcich spoločných projektov, z ktorých stoja za zmienku výmenné prehliadky Klenoty českého moderného maliarstva a Klenoty slovenského moderného maliarstva, vznikla i aktuálna prehliadka opäť spojením síl niekoľkých popredných
galérií oboch krajín, ktoré majú česko-slovenskú spoluprácu zakotvenú v dlhodobej koncepcii svojej činnosti.
Popri Trenčíne a Zlíne sa spomínaný výstavný projekt dočká svojho uvedenia aj v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v Galérii výtvarného umenia v Ostrave. Zásadným spôsobom však na realizácii participujú aj Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy a Múzeum umení v Olomouci. Výstavný súbor, ktorý zahŕňa diela z rokov 1957 – 1970, je koncipovaný s dôrazom na obrazové a sochárske exponáty a objekty. Kolekciu dopĺňa niekoľko desiatok prác na papieri, predovšetkým dobovo dôležité grafiky, kresby, či dokumentácie výtvarných akcií.
Dôležitú úlohu v koncepcii výstavy zohráva tvorba umelcov s česko-slovenskými väzbami ako sú napríklad M. Dobeš, R. Fila, M. Urbásek, či E. Ovčáček. Zo slovenskej strany majú v kontexte prehliadky svoje zastúpenie i autori, ktorí sa podieľali na významnom formovaní charakteru slovenského výtvarného umenia už v dobe pred druhou svetovou vojnou a v štyridsiatych rokoch 20. storočia (J. Jakoby, V. Hložník alebo R. Uher). Na druhej strane tiež umelci, ktorí na výtvarnú scénu nastupovali až v polovici šesťdesiatych rokov (R. Sikora). Z ďalších významných tvorcov slovenského výtvarného umenia tohto obdobia možno spomenúť napríklad, R. Krivoša, I. Štěpána, M. Paštéku, S. Filka, či J. Bartusza.
Rovnako i česká časť expozície predstavuje tvorbu najvýznamnejších umeleckých osobností šesťdesiatych rokov ako sú V. Boštík, Z. Sykora, K. Malich, J. John, A. Šimotová, J. a B. Kolářovovi, J. a K. Válovi, K. Nepraš, A. Veselý, O. Slavík, či S. Podhrázský.
K prednostiam prehliadky nepochybne patrí, že v jej kontexte sú v príslušných názorových súvislostiach predstavené ako z pražskej, tak i bratislavskej perspektívy viac, či menej opomenutí tvorcovia pôsobiaci v rôznych českých (J. Hovadík, V. Vašíček, S. Slovenčík) a slovenských regiónoch (R. Moško, M. Sučanský).
Aj napriek potrebnej redukcii tém ide o rozsiahlu výstavu. Návštevníci tak uvidia viac ako dvesto exponátov od takmer stodvadsiatich najpoprednejších tvorcov, ktorých dielo je často vysoko cenené i v širších kontextoch európskeho umeleckého diania.
Priaznivci českého a slovenského výtvarného umenia šesťdesiatych rokov 20. storočia uvidia reprezentatívnu a jedinečnú výstavnú kolekciu od 11. júla do 14. septembra v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a v termíne od 26. septembra do 30. novembra poteší priaznivcov výtvarného umenia v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne ponúkne výstavu svojim návštevníkom od 15. decembra 2008 do 8. februára 2009 a Galéria výtvarného umenia v Ostrave uvedie spomínanú výstavu v termíne marec – apríl 2009.
Záštitu nad podujatím prevzali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a hejtman Zlínskeho kraja Libor Lukáš.

vernisáž 11.7.2008 o 17.00 – výstava trvá do 14.09.2008

Ludvík Ševeček
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 8.7.2008 21:05Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog