Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Odpoviem na otázky- celý rozhovor - Peter Bulík

rozhovor

Milí priatelia Populi Vox, predovšetkým ďakujem za množstvo otázok i za priazeň, ktorú z nich cítim. Oboje ma potešilo. Napokon som odpovede zvládol a zavesil na PV celé, nech neotravujem na pokračovanie :-)) A okrem toho máme pripravené ďalšie zaujímavé rozhovory.

Začnite niečo o sebe, kde ste sa narodil, študoval a také. Vraj ste bol vojak ?
Autor: žiak SOU


Narodil som sa v Bánovciach nad Bebravou. Rodičia pochádzajú z Miezgoviec, do mojich piatich rokov sme v Miezgovciach aj bývali. Potom sme sa presťahovali a do r.1973 bývali na Moskovskej ulici, dnes na ul. K nemocnici.Boli to nádherné roky. Sídlisko plné mládeže, všade sa po celý rok čosi dialo, futbal, hokej, bicykle, rybačka a množstvo iných druhov prevažne športových aktivít. Taký archaický priateľský a bezstarostný svet. Rodičia boli, ako vtedy väčšina Bánovčanov, tatrováci. Do základnej školy som chodil na trojku, to je tá rozbombardovaná... V roku 1973 naši dostali tatrovácky byt v jednom z tých troch vežiakov na Sládkovičovej ulici a mama tam býva dodnes. Ja som v uvedenom roku odišiel do školy do Čiech. Chodil som tri roky do vojenského gymnázia v Moravskej Třebovej vo Východočeskom kraji. Tam som pri futbale utrpel úraz následkom ktorého ma pustili do civilu. Gymnaziálne štúdia som potom dokončil v bánovskom gymnáziu maturitou v r. 1977. Potom nasledovala Pedagogická fakulta Univerzity Komenského so sídlom v Trnave. Tú som dokončil v r. 1983 a po absolvovaní vojenskej služby pracujem od r. 1984 v SOU. Takže vojakom v pravom zmysle slova som nebol, hoci s armádou som mal do činenia šesť rokov. Tri roky vojenská školy, dva roky vojenská katedra a rok základná vojenská služba. Som rozvedený, mám dvoch dospelých synov.

Aké funkcie zastávate v profesijnom, verejnom, športovom a kultúrnom živote.
Autor: študent


V našom meste som poslancom Mestského zastupiteľstva ,členom Mestskej rady a predsedom Komisie pre kultúru a vzdelávanie. Som sobášiacim poslancom, teda zároveň členom Zboru pre občianske záležitosti. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja som poslancom za okres Bánovce nad Bebravou a predsedom Komisie školstva pri Zastupiteľstve VÚC. Okrem toho som ešte predsedom Okresnej organizácie ĽS HZDS a členom Republikového predstavenstva tejto strany, čo je jej najvyšší politický orgán medzi snemami. V Topoľčanoch som členom päťčlennej Správnej rady Mestského futbalového klubu Topvar Topoľčany. Podotýkam vopred, že okrem zákonom stanovených odmien poslanca a nejakej symbolickej odmeny za každý konkrétny sobáš (v tejto chvíli ozaj ani neviem koľko), sú všetky ostatné funkcie čestné, teda bezplatné. Nikdy som nezastával žiadnu inú funkciu, ako volenú, resp. opačne - vždy doposiaľ som pôsobil a pôsobím iba vo funkciách, do ktorých ma zvolili buď občania, alebo nejaké auditórium ľudí.

Videl som na Nitrianskej televízii, že chodíte ako poslanec VUC do zahraničia. Prečo nespolupracujete s vedením nášho mesta napr. v oblasti družobných stykov. Je mi to smiešne ale niektoré mesta majú aj 5 družobných miest v zahraničí a my údajne nemáme už žiadne. Čo Vás pán primátor nepotrebuje? Máme šikovný súbor, ktorý by sa mohol prezentovať v zahraničí ,aj my by sme uvítali výmennú spoluprácu v oblasti kultúry. Je to tu ako zakliate.
Autor: člen FS Drienovec


Či ma pán primátor potrebuje alebo nepotrebuje, to je otázka , ktorú by bolo treba adresovať jemu. Osobne si viem predstaviť užšiu spoluprácu... O nadväzovaní „družobných stykov“ medzi mestami rozhoduje predovšetkým primátor a je to najmä na jeho dobrej vôli a rozhodnutí, či sa o takéto kontakty v mene mesta bude usilovať, alebo nie. Čo sa týka mojej nedávnej pracovnej cesty do Francúzska do regiónu Picardia, hovorili sme s Francúzmi najmä o spolupráci v kultúrnej oblasti a v školstve. Poslal som o týchto rokovaniach aj príspevok do Bánovských novín a som zvedavý, či bude uverejnený. Prvá z dohodnutých aktivít už bola zrealizovaná, a to výstava umelkyne Sylvette Mathieu d´Ault More – Útesy Picardie v Trenčianskej galérii M.A. Bazovského. Zúčastnili sa jej viaceré osobnosti politického a umeleckého života, vrátane francúzskeho veľvyslanca pána Henryho Cunyho a Gillesa Roueta, francúzskeho atašé pre vedeckú, technickú a univerzitnú spoluprácu. Aktivity v kultúrnej oblasti aj v školstve budú pokračovať a verejne Vám sľubujem, že sa pokúsim medzi ne presadiť aj folklórny súbor, ktorého ste členom. Dňa 4.6.2008 rokovala časť francúzskej delegácie aj u nás v SOU Juraja Ribaya a hovorili sme o výmene študentov a pedagógov na trojtýždňové štúdijno – poznávacie pobyty. Rokovania by mali pokračovať a dúfam tiež, že sa nám podarí zaradiť do partnerskej spolupráce aj študentov z nášho mesta.

Pán Bulík,
ako by ste charakterizovali pána Uhrína. Dosť často sa stretávam s názorom, že je to podrazák, farizej a alibista.
Autor: Gusto


S Michalom Uhrínom sa poznáme od čias vysokoškolských štúdií v Trnave. Kedykoľvek som ho o čosi poprosil, vždy sa snažil mi vyhovieť, neviem uviesť jediný príklad, kedy by ma bol oklamal. Nemám s ním skúsenosť, ktorá by ma oprávňovala použiť na jeho adresu slová, aké ste použili Vy.

tolerancia
Je o Vás známe, že ste v minulosti robil priamočiarejšiu politiku. V súčasnosti je Vás veľmi málo vidieť v BTV a v Bánovských novinách vôbec. Plánujete odísť z politického života?
Autor: Ivan Šmitala


Myslím si, že robím stále rovnakú politiku. Rozdiel je však v tom, že HZDS nemá teraz takú politickú váhu ako kedysi v Mestskom zastupiteľstve a tón udávajú iné politické sily. Primeraný tomu je aj môj osobný vplyv na rozhodovanie poslancov. Každopádne si však vždy slobodne poviem, čo si povedať chcem. Iná vec je, či sa s tým poslanci stotožnia, alebo sa rozhodnú inak. Kto niekedy v politike pôsobil, vie o čom hovorím. Veľmi často totiž fungujú pri hlasovaní aj iné vplyvy, ako zdravý sedliacky rozum... Z politického života zatiaľ neplánujem odísť, naopak, skôr sa mi vidí, že tak troška v politike stagnujem a mal by som s tým niečo urobiť... Na adresu Btv a Bánovských novín je na tomto fóre povedaného mnoho. Nemám k tomu veľmi čo dodať. Z hľadiska korektnosti však musím povedať, že zatiaľ, ak poprosím o spravodajské pokrytie nejakej akcie, ktorú robíme, či už v škole, alebo ako politický subjekt, ešte sa nestalo, že by z Btv odmietli. V Bánovských novinách je to inak. O ich obsahu rozhoduje de facto jeden človek. A tak aj vyzerajú !

stagnácia
Nemôžem si poradiť, ale musím konštatovať, že roka a pol po voľbách sa v našom meste nič nevybudovalo. Čo nemá mesto žiadnu investičnú koncepciu?
Autor: I. Zelenák


Mesto má vypracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a viaceré iné ďalšie koncepcie, napr. nakladanie s tuhým komunálnym odpadom. Otázka je, do akej miery ich kompetentní realizujú a ako víťazi volieb plnia svoje predvolebné sľuby. A ešte ako predvolebné sľuby zodpovedali reálnym možnostiam rozpočtu mesta. Na základe dlhodobých politických skúseností si dovolím prognózovať, že čosi sa určite udeje v posledných dvoch rokoch volebného obdobia a najmä tak pol roka pred komunálnymi voľbami.

dve tváre
Pán Bulík nemôžem si pomôcť, ale tak skúsený regionálny politik ako ste vy nemôže spraviť takú chybu aby pripustil k moci človeka, ktorý vymenil počas svojej falošnej kariéry minimálne tri stranícke knižky. To si nikto z Vás nevšimol, že so 6000 voličov ho vo voľbách 4000 odmietlo. Prečo sa nedohodnete pred voľbami na jednom schopnom kandidátovi a nepostavíte ho ako alternatívu. To Vás musíme učiť mi z ulice? Čo vy na to?
Autor: T. Kasala


Nikoho som k moci nepripustil a ani nemám o čom v tomto zmysle rozhodovať. Voľby sú slobodnou politickou súťažou záujemcov o aktívnu politiku. Primátor je primátorom z vôle občanov mesta. Kandidovať môže ktokoľvek, kto spĺňa literu zákona o voľbách do obecnej samosprávy. Ja účasť vo voľbách nemôžem nikomu ani zakázať a naopak, ani prikázať. Terajší pán primátor kandidoval ako nezávislý a mal najväčšiu podporu voličov - nuž je primátorom. Otázka volebnej matematiky nestojí tak, koľko voličov ho odmietlo, ale koľkí ho podporili. V zmysle, ako to hovoríte Vy, tých ostatných kandidátov odmietlo ešte viac voličov, a preto neboli úspešní... Snaha o dohodu politických strán na jednom kandidátovi na primátora mesta tu bola už viackrát, akurát takmer vždy stroskotala na tom, kto konkrétny to bude. Každá strana si myslela, že najlepší je ten jej človek. Vzhľadom k systému volieb sa dokonca niektorí kandidáti dávali na kandidátku iba preto, aby tzv. rozdrobili hlasy, čo vždy vyhovuje potenciálne najväčšiemu favoritovi volieb.

Čo Vás láka na politike ?
Ako ste sa do nej dostali a mienite v nej pôsobiť ďalej ?
Autor: 14


O politiku som za začal zaujímať tak od 15-ich rokov a aktívne som do nej vstúpil v roku 1989. Za tie roky som v nej zažil všeličo dobré aj zlé, spoznal som ľudí rôznych charakterov. Bol vo vysokej politike v čase, keď sa lámala história, konkrétne keď zanikalo Československo a vznikala samostatná Slovenská republika. Generácia tridsiatnikov a starších si pamätá maratón rokovaní predchádzajúcich politických garnitúr pod vedením Vladimíra Mečiara a Václava Klausa o rozdelení Československa. Mal som šťastie byť v týchto historických chvíľach pri tom, keďže mnohé informácie a dohodnuté postupy sme rozoberali aj v klube poslancov vo Federálnom zhromaždení, diskutovali sme o nich a vyjadrovali sa k ním. Hlasoval som v ňom za zánik federácie a bol som v Slovenskej národnej rade keď sa prijímala deklarácia o zvrchovanosti zákonov Slovenskej republiky nad zákonmi federálnymi. Bol som medzi pozvanými hosťami na inaugurácii prvého slovenského prezidenta v novodobej slovenskej štátnosti Michala Kováča, stretol som sa osobne viackrát s pánom Alexandrom Dubčekom a ešte množstvo iných zaujímavých chvíľ mi politika pripravila. Zostalo z nej aj zopár pretrvávajúcich kamarátstiev, pretože to bolo v začiatkoch formovania sa nového režimu a verili sme, že ide o nejaké ušľachtilé idey. Až neskôr sa aj v našich končinách začal z politiky stávať biznis a spôsob ako prísť k majetku. V Prahe sme boli mimo domova, bývali sme poslanci spolu v jednej ubytovni v Prahe, večery sme trávili v rôznych diskusiách a išlo nám o spoločnú vec. Boli sme dobrá partia a raz za čas sa stretávame dodnes. Najčerstvejšie to bolo v januári na pozvanie prezidenta republiky pána Gašparoviča v budove starej Slovenskej národnej rady.
Do politiky som sa dostal cez obyčajný záujem o veci verejné a chuť, možno istú odvahu, ísť s kožou na trh a vyjadrovať sa k ním. A rád by som v nej ešte ďalej pôsobil. Láka ma na nej to, čo som uviedol vyššie – tie rôzne zážitky a stretnutia s ľuďmi i možnosť ovplyvňovať verejné dianie, formovať veci k lepšiemu.

Odišiel ste z futbalu a ide to tam dole vodou. V Topoľčanoch lepšie platia ? :-) Nič v zlom. Nechcete sa vrátiť na Spartak ? Verím, že by ste tu viac pomohol.
Autor: fanúšik


Nemyslím si, že na Spartaku to ide dolu vodou. Teraz je pre futbal väčšia podpora zo strany mesta než tomu bolo v minulosti. Určite sú v klube lepšie materiálne podmienky pre hráčov a členovia Správnej rady sa problémom tímu venujú viac, ako roky predtým. Hrá sa síce o súťaž nižšie, sú však ambície postúpiť. Problémom, podľa mňa, zostáva zužujúca sa mládežnícka základňa, čo je najmä vec demografického vývoja. V Topoľčanoch pracujem vo futbale zadarmo a na Spartaku nikomu nechýbam.

Prečo!
Pán Bulík, prečo nemá naše mesto šťastie na schopných ľudí, ktorí by riadili naše mesto. Predstavte si že by bol na čele mesta taký šikovný manažér nezaťažený minulosťou ako je pán Králik. Vedeli by ste si sním predstaviť spoluprácu ako jeho zástupca. Nemal by do čela mesta prísť nový človek? Pokiaľ budú vo vedení mesta aj takí, ktorí majú učňovskí list tak to ďaleko nedotiahneme. Pouvažujte. Hľadajte nové tváre do politiky. Ľudia už nie sú takí naivní ako v minulosti. Ponúknite nove tváre. Začnite ich prezentovať na verejnosti. Začnite konečne robiť rozumnú politiku.
Autor: M. Kopecký


S Martinom Králikom sme sa osobne ešte nikdy nestretli a nerozprávali. Nepoznáme sa teda a neviem, či je Martin dobrý manažér, a či by vôbec chcel pôsobiť v komunálnej politike. Neviem sa teda k tejto časti Vašej otázky vyjadriť. Neviem ani, či by on chcel spolupracovať so mnou. Iba na základe doterajšej našej komunikácie v Populi Vox a na základe jeho spôsobu i obsahu komunikácie s verejnosťou, ho považujem za vzdelaného a nadpriemerne rozhľadeného človeka, ktorý je pre naše mesto mimoriadne užitočný tým, čo robí. Ak by sa rozhodol pôsobiť v Bánovciach nad Bebravou v komunálnej politike a spolupracovať pri tom so mnou, určite by ma to potešilo. Na margo Vašej poznámky o ľuďoch vo vedení mesta, iba krátka odpoveď: sú tam vždy tí, ktorých si občania zvolia vo voľbách.
Ďakujem aj za návrh hľadať do politiky nové tváre. Skúšame to, ale ľudia sa do politiky nehrnú . Jednoduchšie je nadávať spoza bučka, ako niesť kožu na trh v politickej súťaži a niesť aj konkrétnu zodpovednosť za správu verejných záležitostí.

Buďte opatrný!
Pán Bulík mám na vás prosbu. Ak pôjdete kandidovať na primátora mesta a budete úspešní nikdy sa nespájajte so Šikom. Poznám ho veľmi dobre z čias, keď robil na Štátnych majetkoch riaditeľa. Je to falošný človek s pokryteckou tvárou. Nikto ho nikdy nemal rád. Buďte opatrný. Smeráci to pochopia keď už bude neskoro.
Autor: Držte sa a spájajte s úspešnými ľuďmi.


Tak tu veľmi nemám čo odpovedať, je to Váš názor. Azda iba – ďakujem za želanie – odporúčanie. A asi ho má rado najmenej 2000 ľudí, ktorí mu dali vo voľbách hlas... :-))

Otvorenosť pri citlivých témach.
Chýba mi Vaša otvorenosť pri citlivých témach počas rokovania na MsZ. Zoberte si za vzor poslanca pána Škvareninu a pána Šagáta. Neboja sa otvorene kritizovať. Sú otvorení a vyzerajú byť féroví. Takýchto ľudí potrebujeme viac.
Autor: Držte sa, fandím Vám.


Ďakujem ! Aj za radu aj za „fanúšikovanie...“ Pouvažujem nad Vaším postrehom. Nemám však pocit, že by som hovorieval na zasadnutiach MsZ menej ako pred rokmi a určite sa nemusím vyjadrovať ku všetkému. Jedno staré čínske príslovie znie takto: Nehovorí vždy najmúdrejšie ten, kto hovorí najviac... A na vysvetlenie: moja dlhoročná politická skúsenosť ma naučila, že niekedy je zbytočné hovoriť aj zlaté slová...

Tipér
Pán Bulík spojte sa s pánom Králikom, začnite spolu robiť seriózne noviny pre občanov mesta a do dvoch rokov ste primátor mesta a on Váš zástupca. Môj Tip na Vaše víťazstvo - 1.
Autor: Tutovka


Ďakujem za tip. Len veľa nevsádzajte, v tejto chvíli je to predčasné. Nad novinami uvažujeme dlhšie a v súčasnosti je to iba otázka peňazí. Tím ľudí, ktorý ich bude robiť, je už viac menej pripravený, potrebujeme získať primeranú sumu finančných prostriedkov aby sme ich dokázali prefinancovať aspoň jeden rok a ak bude za čo - noviny spustíme. Verím, že budú zaujímavejšie, ako tie, ktoré občania nachádzajú vo svojich poštových schránkach doteraz.

Komunikácia
Neuvažovali ste vydávať vlastné noviny. Pomôžem Vám v kontaktoch na zdroje financovanie. Tie súčasné za moc nestoja.
Autor: Podnikateľ


Uvažujeme nad tým. Nemienime ich však vydávať ako „ moje vlastné noviny“ v zmysle, že by som chcel propagovať seba. Chceli by sme, aby to boli pestrejšie a zaujímavejšie noviny, nie iba nečitateľná prázdna propaganda. Ani tento portál nechápem ako svoj portál. Má doň slobodný prístup každý, kto sa chce normálnym a ako-tak slušným spôsobom vyjadrovať k veciam verejným. Za ponuku na zdroje financovania ďakujeme, ak sa nájdu sponzori, budeme vďační a uvítame každú korunu pre dobro veci. Kontakt na mňa nájdete ľahko.

Počula som, že ste neboli minulé volebné obdobie kandidovať na primátora preto, lebo ste to prenechali p. Ševčíkovi!! Pýtam sa prečo??? Veď je mi to smiešne, že človek, čo robí politiku dlhé roky, je vzdelaný, sčítaný, autor kníh, skúsený, má vlastné myšlienky a ste schopný viesť dlhé roky SOU a na veľmi vysokej úrovni a zároveň aj sám seba tak prenechá niečo takéto človeku čo ani nevie poriadne vystupovať!! Veď aj kandidáti na primátora boli smiešni! Tie mená, no na zaplakanie! Prečo ste nešli vy?? Bojíte sa? Cítite sa starý na tu pozíciu?? Len choďte a máte ďalší hlas istý!!!!
Autor: Stanislava K.


Do komunálnych volieb sme išli v koalícii Smer – ĽS-HZDS - SNS, čiže kopírovali sme koalíciu z veľkej politiky. Dohodli sme sa aj na spoločnej podpore kandidáta Smeru, ako najsilnejšieho subjektu našej koalície, pričom sme vychádzali z výsledkov volieb do Národnej rady. Smer v nich získal v našom okrese okolo 40 percent. Ja osobne som mohol kandidovať, nikto mi v tom nebránil, záležalo na mojom rozhodnutí. Nie som v politike prvý deň, predpokladal som, že voľby dopadnú tak, ako dopadli, že pán Šiko je silnejší kandidát ako Ľ. Ševčík. Pre mňa osobne bol víťaz jasný tri-štyri mesiace pred voľbami a pánovi Šikovi som to aj povedal v jednom našom rozhovore na štadióne, ak chce, môže potvrdiť. Ak by som bol kandidoval aj ja, neúspech kandidáta Smeru by všetci pripisovali na účet HZDS a mňa osobne. Nestálo mi to za to. V hre nemohli byť len moje osobné záujmy, ale ako predseda strany musím rešpektovať aj záujmy iných členov HZDS a fungovanie koalície v okrese Bánovce nad Bebravou. Takže nebál som sa a necítil som sa ani starý na takú pozíciu. V princípe sa dá povedať, že som nechcel kaziť partiu... :-)) , veril som, že po voľbách budú veci fungovať ako sme sa dohodli pred voľbami. Ale príliš veľká moc príliš zaslepuje...

odpíš
Údajne ste mali vážne zranenie! Tak ako ste teraz na tom a ako vás to poznačilo a ako to zmenilo vaše zmýšľanie a životné hodnoty? Osobne si to myslím aj ja a bolo to tu už aj raz niekde napísané, že ste sa stiahli! Prečo? A ešte taktiež to tu bolo napísané niekde, že ste s vyjadreniami na niektorých poslancov opatrný! Bojíte sa za svoju pravdu ?
Autor: ....


Áno stal sa mi veľmi nepríjemný úraz, pádom na stavbe som si rozbil panvu. Nežiada sa mi o tom veľmi rozpisovať, nie je to nič príjemné. Bez pár dní som ležal tri mesiace v nemocnici, dvakrát mi to operovali, nosím v sebe pár „želiez“ a cítim ich pri každej zmene počasia. Ďalší polrok som „sa učil znova chodiť.“ Ďakujem aj touto cestou všetkým, ktorí mi pomohli a stáli vtedy pri mne. Najviac Ľubke a lekárom. Ďakujem !
Pravda je aj to, že som si počas polihovania v nemocnici prehodnotil veľa vecí. Už sa tak neponáhľam a už si nemyslím, že musím byť všade a že bezo mňa nič nepôjde... nepovažujem za svoju povinnosť zachraňovať planétu. Na vlastnej koži som zistil, že každý je rýchlo nahraditeľný a ak v tom bláznivom kolotoči dnešného sveta na chvíľu zastanete, už sa na vaše miesto tlačia iní. A nejaké staré zásluhy nikoho nezaujímajú, skôr vám ich kde kto otrepe o hlavu, spochybní, zaprie. Vďačnosť určite nečakajte ! Takže vyberám si kam akože treba ísť, viac sa snažím byť s ľuďmi na ktorých mi záleží, cez víkendy častejšie vypínam mobil a oddychujem. O stiahnutí, či nestiahnutí som už hovoril. Vždy si poviem, čo si povedať chcem, väčší politický vplyv však majú iní. Aj v politike platí: každý chvíľku ťahá pílku. Nerozumiem tej časti otázky, že som s vyjadreniami na adresu niektorých poslancov opatrný - V čom ako ? Nemám dôvod verejne nadávať na kolegov v Mestskom zastupiteľstve. Všetci tam sedíme z vôle občanov mesta a ja nemám patent na rozum, nemyslím si, že iba moje názory sú jediné správne a ak s nimi niekto nesúhlasí, resp. si myslí niečo iné, tak ho musím verejne kritizovať. Ak sa mi niečo nepáči, poviem si, ale niet ozaj dôvod odkazovať niekomu niečo cez regionálne, či iné médiá. Nebojím sa svoju pravdu povedať, ale nemyslím si, že je prejavom odvahy urážať verejne iných.

úspech
Pán Bulík ak začnete tvrdo kritizovať zlé manažovanie mesta, budete horúcim kandidátom na víťaza volieb. Nedajte sa! Šiko Vám ani po členky nesiaha. Nikto ho tu v meste nechce. Lebo klame a zneužíva svoje postavenie.
Autor: Píšte si ďalší hlas do volieb


Tak toto nie je otázka, ale názor. Máte naň právo. V politike to tak často funguje, že ľudia berú ako spasiteľa toho, kto vehementne z opozície a bez priamej zodpovednosti chrlí oheň a síru na koalíciu, pričom nezriedka racionálne argumenty idú celkom bokom. Po príklady netreba chodiť ďaleko. Osobne som zástancom pokojnej vecnej diskusie pred populistickou demagógiou. Aj terajší pán primátor riadi mesto tak ako vie a ako považuje za správne, a či to robí dobre, alebo zle, to mu povedia ľudia v najbližších voľbách. Ale ďakujem za priazeň :-) ! A chcelo ho tu vo voľbách okolo 2000 občanov, preto je primátor...

Ešte sa venujete aj literatúre ? Ak píšete, kedy vám vyjde nejaká nová knižka ? Tie dve sa mi páčili.
Autor: čitateľka


Som rád, ak sa Vám moje knižky páčili. Snažím sa písať, ale veľmi nestíham z dôvodu iných povinností. Teraz mám rozpracované dve knižky, jednu zbierku poviedok zo súčasného života a jeden román – grotesku na politické témy. Možno aspoň tie poviedky dorobím cez prázdniny. No a niečo by mi malo vyjsť v septembrovom čísle Slovenských pohľadov, skúsil som nejaké básničky...

Myslím, že Vás osobne
si ľudia dosť vážia, prečo ste teda ešte v HZDS ? Nezdá sa vám že je to dosť skompromitovaná strana ? A ako hodnotíte osobnosť V. Mečiara. Niekto tu napísal, že je to pre vás pánbožko
Autor: Reino


Mrzí ma, že HZDS je v očiach väčšiny verejnosti dosť skompromitovaná strana a myslím si, že nie vždy je kritika na jej adresu poctivá. V HZDS je stále dosť slušných ľudí. Sú tam primátori miest, starostovia obcí, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, všetko pozície, ktoré sú výsledkom slobodnej voľby občanov, takže istý stupeň dôvery verejnosti požívame. Ale poviem to všeobecne: podľa mojej mienky sú v každej strane ľudia, ktorí sú čestní a politiku chápu ako službu občanovi a sú tam aj tí druhí, ktorí ju chápu ako cestu k osobnému prospechu. Politické tričko neurobí z vagabunda čestného človeka a naopak zo slušného človeka darebáka. Nepáči sa mi takéto zovšeobecňovanie a nikdy som ho nepraktizoval. Hodnotím ľudí podľa toho, čo robia, čo vedia a nie podľa toho ktorú stranu obľubujú.
Osobnosť Vladimíra Mečiara objektívne zhodnotí až história. Ja ho vnímam ako rozporuplného politika, nie je pre však mňa žiadnym bôžikom na klaňanie. Uznávam a vážim si jeho rozhodujúci osobný podiel na množstve dobrých, jedinečných a odvážnych politických rozhodnutí v prospech Slovenska a jeho občanov. A nečudujem sa jeho niekedy skratovým reakciám, pretože aj sám viem, aký stres politika prináša a v jeho prípade osobitne. Žiaden iný politik totiž v novodobej histórii Slovenska nebol aj so svojou rodinou vystavený takému mediálnemu tlaku ako on a žiaden iný politik nebudoval základy štátu v takom krátkom a hektickom období a nemusel prijímať toľko rizikových rozhodnutí, pri ktorých bol často sám proti všetkým. Vznik samostatného Slovenska a vybudovanie jeho základných atribútov štátnosti v takom relatívne krátkom čase je jedinečným faktom v histórii Európy a možno aj vo svete. A sme na to Slováci mimoriadne málo hrdí...

spolupráca
V diskusnom príspevku s pánom Králikom som sa dočítal, že jeden z autorov navrhuje, aby ste spolu s Tempom rozšírili spoluprácu ohľadne článkov z nášho mesta. Dobrý nápad. Neuvažujete podniknúť nejaké kroky? Športu z nášho okresu je tam dosť, ale zo života mesta skoro nič.
Autor: nápady prinášajú druhí


Už pred rokmi som navrhoval, aby mesto malo v Tempe svoj samostatný dvojlist – štyri strany, výrazne odlíšené, prakticky ako akúsi prílohu Tempa. Vtedajší primátor mal však na vec iný názor a príspevky z nášho mesta v Tempe boli rozhádzané po celých novinách. Rozhodnutie vydávať samostatné Bánovské noviny je dobrým rozhodnutím, slabší je akurát ich obsah. Ak by mali v Tempe chuť publikovať nejaké naše príspevky o Bánovciach, budeme radi. Sporadicky niečo posielam a niečo občas uverejnia. Môžeme vyskúšať aj túto cestu, ak v redakcii Tempa nájdeme odozvu.

p.Bulík
Robíte taraz v topolčianskom futbale. Je to tam lepšie ? A čo by pomohlo podľa vás tomu nášmu bánovskému ?
Autor: Jozef


V topoľčianskom futbale sa robí jednoduchšie. Je tam momentálne partia kamarátov ktorí majú futbal radi. Klub je finančne dobre zabezpečený a má aj divácku podporu, sú tam stabilizované a najväčšie návštevy v II. lige, ľudia sú vďační, tlieskajú za každú podarenú akciu. Vážia si tam aj bývalých hráčov, pravidelne ich vídať vo VIP sektore, po zápase členovia Správnej rady aj s týmito bývalými hráčmi sedíme a rozoberáme práve skončené stretnutie, prípadne iné futbalové veci. Popri športovej stránke sa pestuje aj tá spoločenská. To je dobrý námet aj pre náš klub... A čo by pomohlo bánovskému futbalu ? Stabilizované finančné zázemie, širšia mládežnícka základňa, dobrí tréneri všetkým tímom, väčšia priazeň verejnosti, ale tá príde s výkonmi. Rozhodujúcim faktorom je športová výkonnosť A mužstva dospelých, od nej sa obvykle odvíja nálada v celom klube i vo verejnosti. Takže kvalitný tréner a dobré výsledky áčka, postup do vyššej súťaže a tam pohodová hra aspoň v strede tabuľky. Úprimne želám ľuďom okolo nášho futbalu, aby sa im to rýchle podarilo.

pána J. Božika
ste sa pýtal kde všade bol a koho v politike spoznal akých zaujímavých ľudí. Ja sa to pýtam vás. A aj zo spisovateľov sa poznáte s niekým ?
Autor: gymnazista


S politikou som doteraz prešiel kus Európy, zúčastnil som sa mnohých zaujímavých rokovaní a mal som tú česť stretnúť aj niekoľko známych politikov. Bol som viackrát v Bruseli, Štrasburgu, Ženeve, v Paríži, najčerstvejšie v Amiens, prešiel som prakticky celé Taliansko... Nemecko, Rakúsko. Spomedzi politikov som stretol mnohých v bývalom Federálnom zhromaždení, ministrov slovenských a českých vlád, bývalého prezidenta ČSFR Václava Havla i toho terajšieho Václava Klausa. Občas sme diskutovali s bývalým českým premiérom Milošom Zemanom, keď bol ešte opozičným poslancom FZ ČSFR .Poznáme sa aj s bývalým slovenským prezidentom pánom Michalom Kováčom, i s tým terajším pánom Ivanom Gašparovičom... s pánom Vladimírom Mečiarom sme spolu hovorili minulú sobotu na zasadnutí Republikového predstavenstva HZDS v Brusne. Za tie roky v politike sa takých stretnutí nakopilo veľa. A pre ľudí, ktorí v nej pôsobia ,to nie je nič zvláštne. Osobne si najviac vážim stretnutia s pánom Dubčekom, tiež ešte vo Federálnom parlamente. Mal som vtedy 34 rokov a bol to pre mňa zážitok...
Zo spisovateľov, z tých známejších a súčasných môžem uviesť Daniela Heviera, Dušana Mitanu, Valéra Mikulu, B. Šikulu...

Vízia
Máte nejakú víziu kam by sa malo uberať naše mesto? V súčasnosti je vedenie mesta na čele s pánom primátorom veľmi vzdialene od rozvojových ambícií.
Autor: ak ma presvedčíte dám hlas


Nikde som nepovedal, že chcem kandidovať na primátora mesta. Hovorím úplne úprimne, že to v tejto chvíli vôbec neriešim, do volieb je ďaleko. Mám osobnú skúsenosť čo môže spôsobiť jeden chybný krok... takže si veci tak ďaleko už neplánujem. Ak sa v aktuálnom čase rozhodnem, že sa budem uchádzať o tú funkciu, určite predstavím svoje vízie. Je to know-how, nuž prepáčte, že s tým nejdem von, keď netreba . Ale určite aj terajší pán primátor má svoje rozvojové zámery a do volieb čosi zrealizuje. Nechajme sa prekvapiť.

Omyly
Vymenujte 5 najväčších omylov, ktoré spravil Šiko na pozícii primátora mesta od začiatku funkčného obdobia.
Autor: Poznáte ho?


Isteže pána primátora poznám, aspoň si to myslím :-)))... Nehodí sa, aby som ako člen Mestskej rady verejne vyratúval „jeho prípadné omyly“, keď mu ich môžem povedať priamo do očí. Takže sa ospravedlňujem, ale na túto otázku inak neodpoviem. Okrem toho nerád „súdim“ iných ľudí, keď mi to nevyplýva z mojej pracovnej náplne. Myslím to tak, že niekedy musím hodnotiť prácu ľudí, napr. pri návrhu odmien. Inak sa snažím skôr chápať motiváciu ich konania, aj keď nehovorím, že sa mi to vždy darí. A ešte biblické : nesúďte iných, lebo samy budete súdení...

p. Bulík
mnoho politikov sa dnes ukazuje v kostole. Je to pre nich moderné, aj bývalý komunisti dnes myslia že sa tam majú ukazovať. Vás som tam nevidela. Ste veriaci ?
Autor: babka demokratka :-)


Som pokrstený katolík a absolvoval som aj prvé sväté prijímanie. Je to zásluha najmä mojej starej mamy. Do kostola na omše nechodím, keď tak mimo omše ako do priestoru pokoja na tiché rozjímanie. Chápem kostol skôr ako miesto kultúrnych hodnôt, priestor, ktorým všade v Európe preteká história a necháva v ňom svoje výrazné stopy. Pri návštevách cudzích miest si pomerne pravidelne pozeráme kostoly a katedrály, teraz v máji som bol v najväčšej francúzskej katedrále v Amiens. Bol to silný zážitok. Sú v nej veci z 13. storočia, svedectvo tej doby a života vtedajších ľudí... Takže kostol vnímam skôr takto, nepociťujem potrebu navštevovať ho ako miesto kde sa treba ísť pomodliť, aby mi Boh odpustil hriechy, hoci ak to niekto vníma takto, rešpektujem to. Moja predstava Boha má bližšie k milujúcemu a absolútne tolerantnému otcovi, ktorý najskôr nebude nikoho súdiť a ak áno, tak nie podľa toho kto poloautomaticky odriekal koľko otčenášov, ale podľa toho ako žil. Ak sa bývalí ateisti v kabáte politikov producírujú pred ľuďmi v kostole, lebo sa im to akože patrí, hoci ich prítomnosť v chráme nie je motivovaná vnútornou potrebou, považujem to za hlúpe a myslím, že im to u ľudí dobré body aj tak neprinesie, skôr naopak. Rád však čítam rôzne knižky o veciach viery, zalistujem si aj v Biblii, sú to zaujímavé veci a snažím sa im aspoň troška rozumieť.

Peto čau
totok sy dobre urobev že odpovješ na naše otazki dam ti aj ja - jako bi sy viriešev banovski fudbal ? aby sa hrau lepšje ? jako honnotýš robotu prymatora a jeho zastupcu ? ćo sy misliš o smerakoch a željezkovy ? a hibaj kandyduvat na prymatora dobre ?
Autor: kakadu


Milý priateľu, na otázky týkajúce sa primátora i futbalu v našom meste som už odpovedal, nič nové nedodám. Ľuba Ševčíka i Ľuba Želiezku nechcem verejne kádrovať, nehodí sa to. Ich pôsobenie vo verejnom živote mesta zhodnotia vždy vo voľbách občania, rovnako, ako aj moje.

Pán Bulík, nechceli by ste o pobyte vo Francúzsku niečo napísať, ako ste písali o ceste do Bruselu ešte na Pranieri ? Čo zaujímavé ste videli ? Francúzsko je pekná krajina . A ešte som počula, že uvažujete o zmene trvalého bydliska a vraj by ste mali ísť bývať do Topoľčian so svojou priateľkou ? Odpoviete mi na to ? Držím Vám palce a skúste kandidovať na primátora. Dáme Vám naše hlasy.
Autor: Eva+ Janka


O Francúzsku mám niečo nahodené, spracúvam si tak sám pre seba zážitky z takýchto ciest po Európe, možno to niekedy uverejním. Za tých pár dní sme veľa pekného videli. Francúzi sú skvelí hostitelia, na všetko majú čas, nikam sa neponáhľajú, sú veľmi pozorní a počúvajú. Región Amiens je skvostný.
Na tretiu otázku odpovedám: uvažujeme o tom čoraz častejšie.
Na návrh kandidovať na primátora odpovedám : uvidíme, nie je to na programe dňa.
A ďakujem za dôveru !

Dobrý deň pán Bulík
nedávno ste boli vo Francúzsku. Môžete povedať o čom bola tá pracovná cesta a či je z nej niečo aj pre naše mesto ?
Eva


Bola o konkretizovaní možných foriem spolupráce medzi francúzskym regiónom Picardia a našim Trenčianskym samosprávnym krajom, a to predovšetkým v oblasti kultúry a školstva. Minulý týždeň (4.6.- 6.6.2008) boli predstavitelia Picardie u nás v Bánovciach v SOU Juraja Ribaya a diskutovali sme už zasa o krok ďalej. Uvidíme, čo sa podarí z našich zámerov uskutočniť. Nechcem však predbiehať. V rámci európskych projektov mobility študentov možno úspešne zrealizujeme vzájomné výmenné pobyty stredoškolákov. Francúzom sa u nás páčilo, skamarátili sme sa, mali sme aj ostré politické diskusie m tému slovanstva, Putina i Šarkózyho, nuž v nich hádam budeme pokračovať...

Ešte z Prahy
boli ste poslancom Federálneho zhromaždenia. Ako hodnotíte politickú kultúru Čechov a Slovákov. Dá sa to porovnávať ? Chodíte často do Čiech ? Vraj ste tam žil. Sú Česi ďalej ako my Slováci v kultúre a v spôsobe života?
Autor: Darina z Dubničky


V Čechách som žil štyri roky. Dodnes tam mám zopár dobrých kamarátov, ktorí zostali kamarátmi aj keď sú vo vysokých funkciách a jeden z nich je aj mimoriadne bohatý. Rád tam idem, keď je príležitosť, ale nedá sa povedať, že často. Mentalita Čechov je iná, sú racionálnejší, my Slováci emotívnejší. Prejavuje sa to aj v politike. U nich je v politických súbojoch viac – povedzme – klaunovstva a menej živočíšnej nenávisti ako u nás. Myslím, že politiku berú s väčším nadhľadom a určite sa dokážu v celospoločenskom záujme Čiech zjednotiť , čo sa v našom prípade nedá povedať. Sotva by niekto mohol existovať na českej politickej scéne, ak by chodil na domácich žalovať do Bruselu, ako to robili niektorí slovenskí tiežštátnici...
Ich politická kultúra sa mi zdá byť vyššia, rozhodne nevedú také primitívne a vulgárne útoky navzájom, ako je to u nás. Spôsob života je veľmi podobný nášmu, to predsa Slováci vieme, sme si blízky a roky sme žili s Čechmi v spoločnom štáte, iba sa až tak veľmi neponáhľajú, ako my. Neviem, či by sme ich označili za pohodlných... Určite viac dbajú na tradície, hocijaké malé mesto má fungujúce divadlo, galériu. Dom kultúry pred dokončením by tam asi nezbúrali...
Pôsobenie vo Federálnom parlamente bolo pre mňa vysokou školou politiky.

Ktosi vás tu v diskusii
dávnejšie vyzval aby ste povedali, čo ste za roky poslancovania urobili pre mesto a jeho obyvateľov. Sľúbili ste, že odpoviete a neodpovedali ste. Nemáte čo povedať ?
Autor: zvedavý Milan


Toto je šalamúnsky položená otázka. ( Tá pôvodná, pred časom, bola položená aj so zlomyseľným komentárom.) Ak odpoviem podrobne nejakým numerickým výpočtom „svojich zásluh“, budem vyzerať ako hlupák, ktorý sa chváli a ak neodpoviem, budem vyzerať ako hlupák, ktorý sa nemá čím „pochváliť...“ Ste Vy múdry chlap Milan ! :-)
Skúsim takto: nerozlišujem svoju prácu ako prácu poslanca a prácu v zamestnaní. Myslím, že sú pomerne úzko prepojené. Post poslanca mi pomáha napríklad k rýchlejšiemu vybavovaniu vecí, lepšie to otvára dvere a zasa opačne, možno nejaké dobré pracovné výsledky spôsobujú, že dostávam dôveru od občanov aj ako kandidát na poslanca vo voľbách. Kto aspoň priemerne sleduje verejný život, ten vie, čo sme dokázali urobiť s kolegami v učilišti a aj čo sa podarilo za dva a pol roka môjho pôsobenia na Spartaku vo funkcii tajomníka.
Prepáčte, ale ozaj mi to príde hlúpe, aby som tu menoval nejaké svoje osobné zásluhy ako adept na štátne vyznamenanie... Ak by ste však trvali na odpovedi, pošlem Vám ju kompletne na Váš mail, a to aj s konkrétnymi aktivitami vyčíslenými v peniazoch a s dátumami, kedy sa čo podarilo - nielen mojou zásluhou – realizovať a aký je môj osobný podiel na akcii.

Ako by ste zhodnotili
svoje doterajšie pôsobenie v politike za tie roky ? Ešte vás politika baví ? Beriete ju len ako kšeft ? Vzali ste niekedy úplatok ? O politikoch sa všeličo hovorí, ktorého z našich si vy vážite a prečo ? Myslím zo súčasných slovenských .
Autor: Dalibor


Politika ma stále baví. Nižšie som uviedol prečo. Nikdy som ju ako kšeft nebral, nemám s čím kšeftovať. Úplatok som nikdy nevzal. Nemienim toto tvrdenie nikomu vnucovať a ani vyvracať, ak si niekto myslí opak. Je to však tak, ako som povedal. Z našich politikov si vážim viacerých, aj keď takmer na každom je nahodené čosi špiny... asi osobitný slovenský folklór... Aký to rozdiel, keď povedzme za Billom Clintonom stála po jeho afére s Monikou Lewinskou veľká časť Ameriky a jeho úlet mu so zhovievavým úsmevom tolerovali herci, športovci, verejnosť, časť Američanov to hodnotila ako prejav vitality......
Medzi politikov, ktorých si vážim patria určite pán Dubček, ako symbol istého vzopätia sa totalitným praktikám. Vladimíra Mečiara si vážim za jeho zanovitosť a vysoký stupeň osobnej odvahy prijať závažné politické rozhodnutia, ktorými presadil vznik Slovenskej republiky. Veď si len spomeňme koľkí boli proti aj v radoch poslancov NR SR i predsedov vtedajších politických strán. Na opačnej strane barikády stáli médiá, väčšia časť verejnej mienky, a on išiel takmer sám proti všetkým. Na to určite treba veľkú osobnú statočnosť. Možno poviem teraz aj niečo proti sebe samému, ale určite uznávam aj viaceré reformné kroky z dielne Ivana Mikloša. Hoci za privatizáciu strategických podnikov by som túto vládnu garnitúru isto nepochválil. Všeobecne by som odpoveď na túto otázku uzatvoril asi nasledovne: bez ohľadu na politické tričko, každá z doterajších vlád urobila aj chyby, ale aj mnoho dobrého pre Slovensko a jeho občanov. Preto by sa mohli lídri strán k sebe správať slušnejšie a viac sa navzájom počúvať a rešpektovať. Vážili by sme si ich všetkých omnoho viac...

Čo nového chystáte
v učilišti ? Jeden môj syn k vám už chodí a druhý pôjde na rok zo základnej školy a tiež by chcel ísť na SOU Ribaya. Z rečí staršieho viem, že sa tam snažíte, tak ma zaujíma čo pripravujete ďalej, lebo ste tam toho urobili naozaj dosť dobrého pre celé naše mesto. Ďakujem a držím vám palce.
Autor: jedna mama


Spracúvame ďalšie projekty, teraz na modernizáciu dielní praktického vyučovania v hodnote cez 40 miliónov korún. Požiadali sme o zaradenie nových zaujímavých a moderných študijných odborov do siete školy, cez prázdniny chceme dotiahnuť modernizáciu školskej kuchyne a odborného pracoviska pre kuchárov, v budove teoretického vyučovania plánujeme vymeniť podlahové krytiny a postupne dať do tried nové lavice a stoličky, a tiež pár iných vecí s ktorými ešte nechcem ísť na verejnosť, aby som to nepokazil...
Ďakujem za držanie palcov !

Na tabuli v nemocnici
ste uvedený že ste im pomohli. Ako ?
Autor: Zvedavá


Je tam uvedené aj SOU Juraja Ribaya. To naši žiaci spoločne s majstrami vymaľovali celú nemocnicu, stolári urobili pár kusov nábytku a žiaci iných odborov pár iných drobných služieb. Ja osobne som kúpil a daroval na detské oddelenie farebný televízor a domáce kino.

Peťo
slovenské príslovie hovorí, že hromy bijú do najvyššej hory, nič si nerob z hlupákov, nesiahajú ti ani po členky. Často ťa ohovárajú, ale iba preto že závidia, čo si dokázal urobiť, že si úspešný. Držím ti palce aj ďalej, nech sa ti darí. Verím, že by si dokázal pohnúť aj týmto zaspatým mestom. Skúsiš to ? Už by sme mohli mať konečne primátora, ktorému ide o ľudí a nie o svoju vlastnú peňaženku.
Autor: kamarát


Tak to je skoro ako prípitok... Ďakujem za slová uznania. Neviem k tomuto konštatovaniu nič povedať. Na otázku o chuti uchádzať sa o post primátora som už odpovedal. A ubezpečujem Ťa, že nie som taký márnomyseľný, aby som si myslel, že som tu najvyššou horou ... veď vieš, že pýcha predchádza pád...

Ak vystúpite
z HZDS budem vás aj ja voliť. Urobíte to ? Máte slušnú povesť ale mimoriadne zlú stranu. Ste šikovný manažér a dosť ľudí hovorí, že aj slušný človek, tak prečo HZDS a Mečiar ? Strana zlodejov a vrahov !
Autor: Ada


Ďakujem za uznanie. Ak by som si myslel, že HZDS je strana zlodejov a vrahov, určite by som v nej nebol. Nemyslím si to a na podobnú otázku – prečo som v HZDS - som už odpovedal. Ak je v radoch HZDS toľko zločincov, prečo žiaden z nich nebol ešte právoplatne odsúdený a posadený za mreže ? Staré skutočné aj domnelé kauzy sa vždy účelovo vyťahujú najmä pred voľbami a podľa potreby a rovnako tak periodicky aj plynú do úzadia, aby sa neskôr zasa vytiahli. No nech by napríklad počas jedného z najväčších kresťanských sviatkov vytiahli kukláči za vlády Vladimíra Mečiara trhavinou Mikuláša Dzurindu z domu... to by dnes už bolo aj v učebniciach štátneho terorizmu. Myslím si, že niektorí lídri strán si nemajú čo navzájom vyčítať a ani by ma veľmi neprekvapilo, ak by časom aj tí najväčší nepriatelia uzavreli koalíciu... Som za inú politickú kultúru a viac úcty medzi ľuďmi navzájom. Nekultúrne správanie medzi tými, ktorí sú na očiach verejnosti sa prejavuje aj smerom dolu a vplýva na psychiku ľudí, na našu verejnú mienku a zbytočne traumatizuje a rozdeľuje spoločnosť. Verím tomu, že ak by sa vrcholoví politici správali navzájom korektnejšie, prejavilo by sa to v pozitívnom slova zmysle aj v lepšej klíme verejného života. Neviem, prečo si zväčša nedokážu priznať chybu, uznať vzájomné zásluhy a povedať prepáč... Tieto veci považujú za slabosť... Predstavte si, ako by sa na Slovensku dýchalo, keby povedzme pán Fico pozval Mikuláša Dzurindu aj s Ivanom Miklošom a Vladimíra Mečiara s Ivanom Gašparovičom na grilovačku na svoju chatu a povedal im aj do médií, že im ďakuje za to, čo pre Slovensko urobili a váži si ich ...
Dovolím si jednu malú „radu“: Neposudzujte ľudí podľa politického trička, alebo sympatií k tej či onej strane, nie je to vôbec objektívne merítko !

keď mečiar odpadne
z tej svojej stoličky a HZDS sa prepadne na smetisko dejín , kam vstúpiš ,do ktorej strany?
Autor: jan


Nikdy som nebol v žiadnej inej strane ako v HZDS. A ak by HZDS skončilo, nuž možno by som pôsobil v politike ako tzv. nezávislý – občiansky politik, alebo by som v nej nepôsobil vôbec a viac by som sa venoval svojej druhej záľube – literatúre. Nevidím momentálne na našej politickej scéne stranu, do ktorej by sa mi žiadalo vstúpiť. Takmer v každej jestvujúcej je niečo, čo sa mi páči a niečo, čo mi prekáža. Tak sa radšej držím tej svojej, tam som na veci zvyknutý...

cenzúra
Čo je na tom pravdy, že Šiko a Kobza robia v Bánovských novinách cenzúru. Ak je to pravda, kedy príde čas aby sa o tom dozvedela široká verejnosť. Vy, by ste osobne dokázal také niečo? Ak sa Vám splnia Vaše sny, aké opatrenia spravíte v BTV a v BN, aby už neboli zneužívané tak ako sú teraz v prospech pár vyvolených?
Autor: Nevzdávajte sa, aj keď ste na začiatku c

Viem o tom iba z počutia a z mailov, ktoré mi občas pošlú ľudia z redakčnej rady aj s informáciou, ako to na zasadnutí vyzeralo. Podľa ich tvrdení sú niektoré veci tabu a iné sa musia. Z obsahu novín je vidieť, čo sa nesmie a čo sa musí. Verejnosť vie už dnes ako noviny vyzerajú a nie je hlúpa, aby si vedela aj domyslieť, prečo tak vyzerajú. Nie som za cenzúru, podporujem slobodu slova ak nikoho vulgárne neuráža a nie je zneužívaná na sprosté ohováranie. Aj z tohto fóra sa hádam dá usúdiť, že by som nevedel cenzurovať názory ľudí. Cenzúra je prejavom slabosti a nedôvery vo vlastné schopnosti. Ak sa stane reálnym to, čo hovoríte v druhej časti vašej otázky, potom to budem riešiť. Ale asi tak nejako, ako je to tu na Populi Vox. Môžete písať a hovoriť čo chcete, aj anonymne, pokiaľ to nie je vulgárne, osočujúce, nepravdivé. Politik je povinný zniesť istú úroveň kritiky. Vo vysielaní Bánovskej televízie už roky presadzujem tzv. živé diskusné relácie o problémoch mesta, rozhovory občanov naživo s poslancami a predstaviteľmi regiónu, ako je to hocikde inde, zatiaľ sa to však už roky nedá, vraj kvôli technickým problémom s vysielaním,. Jasné je, že chýba dobrá vôľa a odvaha predstúpiť pred ľudí a odpovedať na ich kritiku.

Zaujíma ma Váš názor na tzv. zločiny komunizmu a aj na tzv. reálny socializmus v ktorom sme žili do r. 1989. Ktorý režim bol podľa vás lepší ? Napíšte pravdu čo si myslíte. Ďakujem .
Autor: rovesník


Minulý režim bol, podľa mojej mienky, podstatne sociálnejší voči obyčajným ľuďom a im sa žilo lepšie, spokojnejšie, bezpečnejšie, životná úroveň bola na dostatočnej výške. Dnes sú väčšie sociálne rozdiely, viac neistoty, jeden deň ste boháč a na druhý môžete byť bezdomovec. Osobne mi veľmi prekáža, že v 21. storočí sa naša civilizácia nedokáže primerane postarať o starých, slabých a už aj o chorých. Na všetko sa hľadí cez prizmu peňazí a ubúda ľudskosti v tom jej prapôvodnom obsahu. Drancujeme prírodné zdroje, likvidujeme si životné prostredie, akoby po nás už nič nemalo byť ! Nič dobré našim potomkom nechystáme, sme hluchí a slepí egoisti - hlupáci. ! Viac sa za čímsi naháňame ako žijeme, máme poprehadzovaný hodnotový systém. Podľa mňa to súvisí s tzv. kapitalizmom ako systémom a jeho prioritami. Možno ideálnym by bolo spojenie toho najlepšieho zo socializmu s tým najlepším z kapitalizmu. A čo sa týka zločinov komunizmu – som hlboko presvedčený, že kapitalizmus ich má na svojom konte mnohonásobne viac. Stačí priemerne poznať dejiny aby to bolo jasné každému súdnemu človeku.

vydýš kua
ja som aj virívau do teba abi sy poviprávau a skoro som sa nyšt neopítav tak sa ta peto pítam totok- jako honnotýš ševčýka a željezku ? ševčýkovy sy pomáhav ýst hore v polytyckej karjére a on čyl o tebe any dobre nepovje a željezka tjež kade chodý tak na teba nadáva o ohovára ta. čo sy o tom mislíš a jako s nyma vichádzaš ? ešte ste kamarády ? jako bi sy honnotev ych charakter ?
Autor: kakadu


Nemienim hodnotiť niekoho charakter a už vôbec nie verejne, podľa mňa sa to nehodí. Aj tak by to bol len môj subjektívny názor a ten nech si každý vytvorí svoj. Nie je pravda, že som Ľubovi Ševčíkovi pomáhal ísť niekam hore v jeho doterajšej politickej kariére. Keď sme sa zoznámili, bol členom ANO a začínal fungovať ako poslanec v Mestskom zastupiteľstve. Spolu sme robili kampaň vo voľbách do VÚC 2005 a potom už išiel svojou cestou. Jedine ak by si za pomoc považoval podporu trojkoalície Smer- HZDS-SNS jeho kandidatúre na primátora. Ani tam však neuspel podľa svojich predstáv a čo bude s jeho politickou kariérou ďalej, to prinesie budúcnosť. S obidvoma menovanými pánmi sme boli dávnejšie lepší kamaráti, momentálne vychádzame pomerne opatrne a navzájom si skoro nič neveríme... Aspoň ja to tak vnímam... Bol by som rád, keby „odbrzdili“ a pochopili, že aj tie najväčšie preferencie raz padnú a je lepšie zostať spoľahlivým kamarátom, ako dočasným regionálnym politickým bossom, ktorého sa patrí poslúchať...

v sou ribaja
sú aj dobrý aj zlý učitelia, ale niektorý nás ozaj skoro nič nenaučia. Prečo sa ich nezbavíte ? Niektorý si chodia cez hodinu pofajčiť do kabinetu alebo neprídu vôbec na hodinu a nevedia sa s nama povyprávať, myslia si že sú viac než mi. S vama je pohoda viete sa povypravať ale keby bolo viacej aj ostatných učitelov takých. Zoberte viac mladých Ale inak sa mi v škole lúbi.
Autor: žiak sou rybaja


Tvoj názor je veľmi subjektívny, ako mladý človek si zrejme dosť kritický voči dospelým. Aj učiteľ má právo na slabšiu chvíľku, môže mať svoje súkromné starosti, zlú náladu, môžete ho v triede tak vytočiť, že si radšej odíde zapáliť, hoci súhlasím – nemal by. V učiteľskom zbore máme, pokiaľ viem, iba troch fajčiarov, takže to hádam nebude s tým fajčením až taký rozšírený jav. A ani na reči nie je vždycky čas, keď treba učiť. Skúste však aj vy žiaci zvoliť kamarátskejší prístup, možno sa karta obráti tak, ako si predstavuješ. Ak sa budete doma viac pripravovať na vyučovanie a budete viac vedieť, bude isto aj viac času na neformálne rozhovory. A som rád, že sa Ti v škole „lúbi!“

Aký je váš vzťah ku Slovensku
Keby ste si mohli vybrať kde budete žiť okrem Slovenska, tak kde by to bolo ? A čo si myslíte o nás Slovákoch o našej mentalite ? Je podľa Vás ešte dnes vlastenectvo dôležité a myslíte, že ho dostatočne vštepujete deťom v školách ? Názov školy ste si vybrali pekný, to oceňujem.
Autor: učiteľ na dôchodku


Som na Slovensku doma a môj vzťah k nemu je ako vzťah každého normálneho človeka k svojmu domovu. Som tu rád a väčšinou sa tu cítim príjemne. V regióne mám rád Uhrovské Podhradie, na Slovensku Liptov a Horehronie. Ak by som si mal vybrať miesto na život niekde inde, asi by som skúsil strednú Kanadu, alebo nejaký ostrovný štát v Karibiku. Zrejme pozerám veľa katalógov cestovných kancelárií... Páči sa mi v Prahe a nádherne je aj na brehu Ženevského jazera.
O mentalite Slovákov som nižšie povedal, čo si myslím. Dodám ešte, že sa mi zdá, že sme takí rozporuplní. Na jednej strane pohostinní a priateľskí a na druhej hneď tasíme valašku a chceme dávať po hube... A už asi nedávame chudobnému poslednú košeľu, vplyvom ranného kapitalizmu u nás „zegoištievame.“
Vlastenectvo v tom dobrom slova zmysle ( poznanie národných dejín, význam a život osobností, poznanie krajiny a jej kultúry a pod.) považujem za dôležité. V našich školách sa však takmer nepestuje, naopak považuje sa za niečo prekonané a zastarané. Nech by sme skúsili začínať vyučovanie spevom slovenskej hymny s rukou na srdci, ako je to v USA... naši liberálni svetoobčania by sa najskôr zbláznili!
Za názov SOU po Jurajovi Ribayovi aj touto cestou ďakujem svojmu pánovi učiteľovi zo základnej školy Jánovi Ďurčovi. Aj s ním sme sa radili po kom školu nazvať a s týmto menom prišiel on. Je dobré, že sme tohto dávneho rodáka z Bánoviec tu a minimálne v celom kraji zviditeľnili.

Pán Bulík
v poslednom čísle bánovských novín, mimochodom zasa \"mimoriadne vydarených\" sa \"výrazný talent\" a nový tajomník FK Spartak pán Kráľ výjadril, že v posledných 6-7 rokoch robili v bánovskom futbale ľudia, ktorí k nemu nemali úprimný vzťah. Viem, že za Vašich časov chodili mládežnícke družstvá na týždňové sústredenia a porobili sa rôzne úpravy v priestoroch tribúny. Možno ešte niekto čakal, že budete za hráčov aj behať a dávať góly. Som zvedavý kedy Bánovce začnú za Krála hrávať ligu majstrov. A ako je možné, že o taký výrazný talent neprejavili záujem popredné slovenské mužstvá ako Slovan Trnava Košice, ale len DS, RS a dediny v Rakúsku. Pán Král výrazný je, ale nie talent .....
Autor: Gusto


Vydiskutoval som si toto tvrdenie s Milanom Kráľom telefonicky. Povedal, že on myslel presne obdobie pred 6-7 rokmi dozadu – povedzme rok 2001/02 - a konkrétneho človeka, nie viacerých a nie mňa. Nemám dôvod mu neveriť a nechce sa mi to v tejto chvíli rozoberať. Uvažujem však, že budem na inkriminovaný článok v Bánovských novinách reagovať, pretože publikovaný text naozaj hádže všetkých ľudí za uvedené obdobie do jedného vreca, nie je pre nich lichotivý, nezodpovedá realite a nemal by zostať bez odozvy.
Ku spochybňovaniu futbalových kvalít Milana Kráľa by som rád dodal, že ste príkry v jeho hodnotení. Každý, kto hral v tých rokoch prvú futbalovú ligu, musel niečo z futbalu ovládať a je – podľa mňa – v princípe jedno, či hral za Trnavu, alebo Rimavskú Sobotu. A Dunajská Streda hrávala svojho času aj európske poháre... Neviem síce, či akurát v čase keď tam Milan hral, ale chcem povedať, že DAC má aj slávnu futbalovú minulosť a v jeho drese hralo viacero dobrých futbalistov i reprezentantov Československa. No a čo dokáže na poste tajomníka , to sa ešte len uvidí.

Aký je váš
názor na zbúranie takmer dokončeného Domu kultúry na námestí ? Myslíte si, že v našom meste je dosť možností na kultúrne vyžitie ?
Autor: Zdenka


Bol som proti zbúraniu Domu kultúry a protestoval som aj verejne v novinách. Považoval som to a naďalej považujem za kultúrne barbarstvo a škodu na tomto meste a jeho občanoch. Skôr, či neskôr sa tu nejaký nový Dom kultúry bude musieť postaviť a bude ešte drahší, ako by bola dostavba toho pôvodného. Mohol fungovať a mohla sa v ňom diať aj kultúra komerčná, ako býva teraz cez agentúru Gemini a spol., ale aj tzv. menšinová, čiže nejaké koncerty vážnej hudby, alternatívne divadlá, výstavy obrazov, besedy so zaujímavými ľuďmi a podobne. Súčasný stav jestvujúceho kultúrneho stánku na Farskej ulici nezachránia žiadne investície a nič podstatné sa v ňom nevylepší, pretože je to stará budova s obmedzenými priestorovými možnosťami. Asi ako keby ste si do starého auta dali nové sedadlá a rádio a nahovárali si, že máte nový voz...
Na druhú otázku odpoviem slovami môjho kamaráta, ktorého sa raz rozhlasáci v jednej ankete ešte za socializmu pýtali, ako mu chutí vo vysokoškolskom internáte strava. Odpovedal takto: Keď si z domu donesiem, chutí mi aj v internáte...
Takže ak vycestujeme do Nitry, Trenčína, Bratislavy, Martina, Žiliny, máme pomerne dosť možností na kultúrne vyžitie...

Odpovedal som na otázky čitateľov a rozhovor som si pred publikovaním autorizoval... :-)))))

Ďakujem Vám za otázky a sebe za odpovede... :-)))
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 8.6.2008 22:58Pridať diskusný príspevok


Diskusia k článku (11)

Pána Bulíka 4.7.2008 13:35
Citácia: naozaj nemá rád konflikty a niektorí ľudia aj v učilišti jeho povahu dosť zneužívajú.Ale to je asi ich chyba a nie jeho. Tiež si myslím, že keby sa venoval radšej literatúre urobil by lepšie. Je to ušľachtilejšia zábava. Na Bánovce je málo priebojný. Tu radšej ľudia zvolia starých eštebákov a stokrát prezlečených komunistov ako jedného normálneho človeka.

považujem za intelektuála v tom dobrom slova zmysle. Povedzte mi meno jedného intelektuála, ktorý pôsobí v politike, či už v Bánovciach, alebo aj v rámci Slovenska. Tiež si myslím, že by sa mal na politiku vy.. a viac by dosiahol v literatúre. Jeho knižky sú v odbornej literárnej verejnosti hodnotené mimoriadne dobre. Peter radšej píšte. Na politiku treba sprostejších :-)

Autor: čitateľ Reagovat

Peter 4.7.2008 12:20
Citácia: odpovede sú nekonfliktné, ak ste taký naozaj je váš v politike škoda. To je priestor pre chamtivcov a dravcov. Venujte sa radšej písaniu knižiek. Nič v zlom.

naozaj nemá rád konflikty a niektorí ľudia aj v učilišti jeho povahu dosť zneužívajú.Ale to je asi ich chyba a nie jeho. Tiež si myslím, že keby sa venoval radšej literatúre urobil by lepšie. Je to ušľachtilejšia zábava. Na Bánovce je málo priebojný. Tu radšej ľudia zvolia starých eštebákov a stokrát prezlečených komunistov ako jedného normálneho človeka.

Autor: tak nám treba Reagovat

Nikto ani nemal na čo reagovať 3.7.2008 19:40
odpovede sú nekonfliktné, ak ste taký naozaj je váš v politike škoda. To je priestor pre chamtivcov a dravcov. Venujte sa radšej písaniu knižiek. Nič v zlom.

Autor: realistka Reagovat

Nikto mi nič 3.7.2008 14:18
Citácia: nebol mestsky narodny vybor najedovany na niektore reakcie?

zásadné nepovedal, Ľubo Želiezka sa chystal, ale zatiaľ nezrealizoval :-))) - Ľubo pozdravujem Ťa !

Autor: pb Reagovat

snad 3.7.2008 09:09
Citácia: niekoho urážali, som dôslednejšie vymazal. Zatiaľ by mohla stačiť takáto odpoveď... A budem tak dôslednejšie robiť aj v budúcnosti. Máme tu nejaké pravidlá, pristupovali sme k ním mierne benevoletne, aby sme neobmedzovali slobodu slova a nebrzdili diskusiu. Zdá sa však, že tento prístup mal práve opačný efekt, tupci sa tu odbavovali a slušnejší prestali na stránku chodiť. Skúsime to teda opačne. Jedného blba som vymazal aj pred chvíľkou...

nebol mestsky narodny vybor najedovany na niektore reakcie?

Autor: ... Reagovat

príspevky, ktoré 25.6.2008 14:56
Citácia: zmiznutými príspevkami ?

niekoho urážali, som dôslednejšie vymazal. Zatiaľ by mohla stačiť takáto odpoveď... A budem tak dôslednejšie robiť aj v budúcnosti. Máme tu nejaké pravidlá, pristupovali sme k ním mierne benevoletne, aby sme neobmedzovali slobodu slova a nebrzdili diskusiu. Zdá sa však, že tento prístup mal práve opačný efekt, tupci sa tu odbavovali a slušnejší prestali na stránku chodiť. Skúsime to teda opačne. Jedného blba som vymazal aj pred chvíľkou...

Autor: Peter Bulik, Mgr. Reagovat

no čo s tými 24.6.2008 14:11
zmiznutými príspevkami ?

Autor: zvedavý Reagovat

no vydýš 19.6.2008 14:45
vizíraš jako kebi sy bou múdri chlap ale nyšt v zlom len tak srandujem a bou sy moc jemní na nekeré otázki neny sa čoho chitit :-)

Autor: kakadu Reagovat

Zrelé odpovede 18.6.2008 17:53
Zrelé odpovede zrelého muža. Nesklamali ste ma. Držím palce.Aj tak mi však nedá nespýtať sa - neurobili by ste lepšie,ak by ste sa venovali iba literatúre ? Pre dnešnú politiku je vás škoda a sám aj tak nič nezmôžete.

Autor: Eva Reagovat

Odpoviem samostatným článkom. 16.6.2008 11:12
Citácia: ZMIZLI NIEKTORE DISKUSNE PRISPEVKY

...

Autor: Peter Bulík Reagovat

PRECO 16.6.2008 08:38
ZMIZLI NIEKTORE DISKUSNE PRISPEVKY

Autor: JAN Reagovat

peterbulik blog